Укратко о програму

erasmus+logo_micЕразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:

• млади,
• образовање,
• спорт.

У најширем смислу, програм Еразмус+ у области МЛАДИХ настоји да оствари следеће циљеве:

  • унапређење кључних компетенци и вештина младих, укључујући младе са смањеним могућностима, као и промоција учешћа младих у демократском животу у Европи и на тржишту рада, промоција активног грађанства, интеркултуралног дијалога, друштвене укључености и солидарности, нарочито повећавањем прилика за образовну мобилност младих, као и особа активних у раду с младима или омладинским организацијама и омладинским лидерима, и јачањем веза између подручја повезаног с младима и тржишта рада;
  • подстицај побољшању квалитета рада са младима, нарочито путем појачане сарадње између организација активних у пољу рада са младима и/или других заинтересованих страна;
  • допуна реформе политике на локалном, регионалном и националном нивоу, као и подршка развоју знања и политике за младе засноване на чињеницама, као и признавање исхода неформалног и информалног учења, посебно путем појачане политичке сарадње, боље употребе инструмената Европске уније за транспарентност и признавање, као и ширењем добре праксе;
  • јачање међународне димензије активности младих и повећавање капацитета особа које раде с младима, као и организација које пружају подршку младим особама, што допуњава спољно деловање ЕУ, нарочито промоцијом мобилности и сарадње између ЕУ и заинтересованих страна из програмских и партнерских земаља и међународних организација.

Приоритети у области ОБРАЗОВАЊА су:

  • повећање нивоа кључних компетенци и вештина, са посебним освртом на њихову релевантност на тржишту рада и њихов допринос интегрисаном друштву, нарочито кроз повећане прилике за мобилност ученика и студената, као и кроз појачану сарадњу између образовног сектора и тржишта рада;
  • подстицај побољшању квалитета, унапређивање иновација на нивоу образовних институција, нарочито кроз повећану транснационалну сарадњу између актера који пружају услуге образовања и обука и других заинтересованих страна;
  • промовисање Европског простора за целоживотно учење, као и подизање свести о њему, створеном да допуњава реформе политика на националном нивоу и да подржи модернизацију система образовања и обука, нарочито кроз повећану сарадњу у области политика, бољег коришћења алата ЕУ за транспарентност и препознавање стечених квалификација, као и ширење добрих пракси;
  • појачавање међународне димензије система образовања и обука, нарочито кроз сарадњу између институција из програмских и партнерских земаља у областима струковног и високог образовања, повећавањем атрактивности европских високошколских институција и подржавањем спољних акција ЕУ, укључујући и њене развојне циљеве, кроз промовисање мобилности и сарадње између високошколских институција из програмских и партнерских земаља, и циљане изградње капацитета у програмским земљама.

У области СПОРТА, приоритети су:

  • сарадња и умрежавање спортских организација
  • подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

Еразмус+ ће трајати у периоду од 2014. до 2020. године.

Укупна средства намењена Програму, за цео период, износе 14,7 милијарди евра.

Напомене – добро је знати:

Актери који имају могућност да учествују у свим активностима и пројектима програма Еразмус+ морају да припадају тзв. програмским земљама (све земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (то могу да буду земље које се налазе у суседству Европске уније, али и све друге земље света). Почев од Општег позива за Еразмус+ пројекте за 2019. годину, Република Србија по први пут има статус програмске земље унутар Еразмус+ програма.

Претходно, у конкурсном року 2017. године, актерима из Србије била је отворена могућност подношења пројектних пријава у једном року у оквиру КА1 Мобилност младих, а током 2018. године у једном року у оквиру КА1 Мобилности младих и једном року у оквиру КА2 Стратешких партнерстава у области младих.

Листа одобрених КА1 пројеката је доступна на овом линку, а листа одобрених КА2 пројеката на овом линку.

Ко спроводи програм?

За спровођење Програма Еразмус+ надлежне су:

Детаљније објашњење улоге сваког од поменутих актера може се наћи у Еразмус+ програмском водичу.

Фондација Темпус је од 1. јула 2016. године спроводила припремне мере за пуно учешће у програму, које, поред осталог, подразумевају и финансирање пројеката из области образовања, обука и омладине. Почев од Општег позива за Еразмус+ пројекте за 2019. годину, Србија по први пут има статус програмске земље унутар Еразмус+ програма. Фондација Темпус од 2019. године има статус Националне агенције за Еразмус+ програм у Републици Србији.

У ранијем периоду, промоција три генерације програма ЕУ који су се бавили младима (ОМЛАДИНА, Млади и Млади у акцији), је била у надлежности  Групе ”Хајде да…” која је у периоду 2005. до 2017. као Контакт тачка у Србији дала значајни допринос промовисању могућности мобилности младих и омладинских радника.

Последње модификовано: октобар 31, 2018Публикације: