Делови програма

Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела – Жан Моне и Спорт. Део програма Еразмус+ су и интернет портали и мреже за сарадњу у области образовања и младих: eTwinning, Euroguidance, Eurydice, Europass, EPALE, Europass, ECVET.

Кључна активност 1 (Key action 1 – learning mobility of individuals) – пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина. Кључну активност 1 програма Еразмус+ (фокус на мобилности) у области образовања могле су до 2016. године да користе само високошколске институције из Србије – универзитети и високе школе. Mеђутим, након започетих припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+ 2016. године, КА1 пројекте могу користити са ограниченим учешћем и школе, предшколске установе, средње стручне школе, као и установе/организације активне у области образовања одраслих и младих.

Од Општег позива за 2019. годину, све образовне институције из Србије могу учествовати у свим пројектима КА1 као координатори и партнери.

Кључна активност 2 (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices) – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси. Кључна активност 2 програма Еразмус+ треба да допринесе модернизацији и јачању системског одговора образовања, обука и младих на изазове савременог доба – незапосленост, економску стабилност и раст и активно учешће у демократском животу. Пројекте увек спроводе конзорцијуми институција из више земља. Са објављеним Националним позивом за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2017. годину могућност ограниченог учешћа у КА2 пројектима стратешких партнерстава су добиле средње стручне школе, а након објављивања Националног позива за 2018. годину, КА2 пројекте стратешких партнерстава могу користити са ограниченим учешћем школе, предшколске установе, установе/организације активне у области образовања одраслих и младих, као и високошколске установе.

Од Општег позива за 2019. годину, све образовне институције из Србије могу учествовати у свим пројектима КА2 као координатори и партнери. 

Кључна активност 3 (Key action 3 – Support for policy reform) – пројекти за подршку реформи образовних политика.

Последње модификовано: February 18, 2021Публикације: