Delovi programa

Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dela – Žan Mone i Sport. Deo programa Erazmus+ su i internet portali i mreže za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih: eTwinningEuroguidanceEurydiceEuropassEPALE, Europass, ECVET.

Ključna aktivnost 1 (Key action 1 – learning mobility of individuals) – projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština. Ključnu aktivnost 1 programa Erazmus+ (fokus na mobilnosti) u oblasti obrazovanja mogle su do 2016. godine da koriste samo visokoškolske institucije iz Srbije – univerziteti i visoke škole. Međutim, nakon započetih pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+ 2016. godine, KA1 projekte mogu koristiti sa ograničenim učešćem i škole, predškolske ustanove, srednje stručne škole, kao i ustanove/organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih i mladih.

Od Opšteg poziva za 2019. godinu, sve obrazovne institucije iz Srbije mogu učestvovati u svim projektima KA1 kao koordinatori i partneri.

Ključna aktivnost 2 (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices) – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi. Ključna aktivnost 2 programa Erazmus+ treba da doprinese modernizaciji i jačanju sistemskog odgovora obrazovanja, obuka i mladih na izazove savremenog doba – nezaposlenost, ekonomsku stabilnost i rast i aktivno učešće u demokratskom životu. Projekte uvek sprovode konzorcijumi institucija iz više zemlja. Sa objavljenim Nacionalnim pozivom za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2017. godinu mogućnost ograničenog učešća u KA2 projektima strateških partnerstava su dobile srednje stručne škole, a nakon objavljivanja Nacionalnog poziva za 2018. godinu, KA2 projekte strateških partnerstava mogu koristiti sa ograničenim učešćem škole, predškolske ustanove, ustanove/organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih i mladih, kao i visokoškolske ustanove.

Od Opšteg poziva za 2019. godinu, sve obrazovne institucije iz Srbije mogu učestvovati u svim projektima KA2 kao koordinatori i partneri. 

Ključna aktivnost 3 (Key action 3 – Support for policy reform) – projekti za podršku reformi obrazovnih politika.

Poslednje modifikovano: November 11, 2019Publikacije: