КA1 Пројекти мобилности за школе и опште образовање

Шта је пројекат мобилности

КА1 пројекти мобилности за запослене у школама и предшколским установама се односе на мобилност наставног и ненаставног особља (наставника, учитеља, васпитача, педагога, психолога, директора, итд.) у циљу стицања искуства учења и/или држања наставе у другој држави.

Пројекат мобилности подразумева фазу припреме која укључује практичне аранжмане у складу са потребама и циљевима пројекта, избор учесника, прецизирање уговора са партнерима и учесницима, као и језичку и интеркултуралну припрему учесника пре одласка. Следи фаза спровођења активности и фаза праћења, која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата учења где је то могуће, дисеминацију и коришћење резултата пројекта.

Циљеви пројеката мобилности су:

 • подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
 • подршка професионалном развоју запослених у образовању;
 • побољшање знања страних језика учесника;
 • подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;
 • повећање капацитета, атрактивност и међународну димензију организација активних у области образовања;
 • јачање везе између формалног образовања, неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва;
 • боље признавање компетенција стечених кроз учење у иностранству.

Које активности пројекти мобилност обухватају

Пројекат мобилности може да обухвата једну или више следећих активности:

 • држање наставе: овом активношћу се омогућава наставницима или другом ненаставном особљу у школама да држе наставу у партнерској школи у иностранству;
 • обуке: овом активношћу се подржава стручно усавршавање наставника и другог наставног и ненаставног особља у облику облику:
  • учествовања у курсевима или догађајима који спадају у стручно усавршавање у иностранству;
  • „посматрања на радном месту“ (job shadowing) – период у коме особа прати и посматра све активности које одређена позиција подразумева у партнерској школи или другој одговарајућој организацији у иностранству.

Ко може да учествује

У овим пројектима могу да учествују школе и предшколске установе, које могу бити државне или приватне. Приватне школе морају да поседују адекватну верификацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Појединци не могу да се пријаве за пројекат мобилности, већ само наведене установе. Запослени у овим установама моћи ће да учествују у пројектима мобилности преко установе у којој су запослени, а којој је одобрен пројекат мобилности.

Подношење пријаве – кораци

Да би нека институција могла да пријави пројект за Еразмус+, она мора да има EU login налог и PIC број. EU login (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање PIC броја за учешће у програму Еразмус+ и да преузме електронски формулар за неку од Еразмус+ пројектних пријава. За више информација можете погледати водич за отварање EU login налога. PIC број (Participant Identification Code) представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла учествовати у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+ и кроз неке друге програме ЕУ.

Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+, неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци, и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ на порталу за учеснике (Participant portal) треба пре свега да додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лица, образац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се качи не сме да буде већи од 6 мб. Препоручује се да се сви документи подносе у ПДФ формату (скенирани оригинали).

У пројектној пријави потребно је, између осталог, навести контакт информације партнера, Европски развојни план школе или предшколске установе, пројектне активности и буџет потребан за њихово спровођење.

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат мобилности треба да идентификује најадекватније могућности за мобилност које најбоље одговарају потребама школе или предшколске установе и циљевима пројекта. Ресурси који могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за мобилност су  School Education Gateway и eTwinning.

School Education Gateway је портал који обезбеђује школама да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, база могућности за мобилност и део везан за стратешка партнерства.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката мобилности подршку може да пружи eTwinning портал, намењен виртуелној сарадњи школа и предшколских установа у Европи и шире.

Европски развојни план 

Сврха Европског развојног плана је осигуравање да планиране активности у оквиру предложеног Еразмус+ пројекта буду релевантне како за особу која учествује у мобилности тако и за школу у целини, с обзиром да ће активности имати већи утицај на процес наставе и учења уколико су добро интегрисане у стратешки развој школе. Неопходно је да пројекат мобилности подржи развој организације у целини и да се искуства искористе за унапређење процеса наставе и учења, а не да само појединци остваре корист од мобилности.

Европски развојни план би требало да садржи преглед тренутног стања и визије за будућност организације, идентификоване потребе и начин на који ће планиране Еразмус+ активности довести до испуњења тих потреба. Стога би он требало да се развије као резултат усклађивања циљева институције која се пријављује, националних приоритета у оквиру Стратегије образовања и приоритета програма Еразмус+.

Правила финансирања

У оквиру Еразмус+ пројеката мобилности финансирају се следеће категорије трошкова:

 • путовање – обухвата трошкове повратног путовања од места у коме се налази институција која шаље учеснике до места одржавања активности. Износ се рачуна по јединици трошка у зависности од удаљености коришћењем калкулатора за рачунање удаљености;
 • организациона подршка  – обухвата трошкове који су директно повезани са спровођењем мобилности. Ово укључује припрему (педагошку, језичку, интеркултуралну), мониторинг и подршку учесницима током мобилности, активности дисеминације и признавање/валидацију исхода учења, али не укључује издржавање учесника током мобилности;
 • индивидуална подршка – обухвата трошкове који су  директно повезани са издржавањем учесника током мобилности (трошкови смештаја, исхране и локалног превоза за учесника и особу пратиоца);
 • цена курса – обухвата трошкове директно повезане са плаћањем надокнаде за похађање курсева;
 • подршка за особе хендикепом – обухвата  додатне трошкове који се односе на учеснике са хендикепом и особе пратиоце. Ово може да укључује трошкове путовања и издржавања уколико те ставке нису потраживане кроз буџетске категорије „путовање“ и „издржавање“. Захтев за финансијском подршком која би покрила цену курса и подршком за особе са хендикепом је услован и мора бити образложен у пријавном формулару.

Више информација о Европском развојном плану можете погледати овде.

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

Више информација о пројектима мобилности за школе и опште образовање можете пронаћи на нашој страници

као и у Програмском водичу

Последње модификовано: март 12, 2019Публикације: