КА1 – Пројекти мобилности у области високог образовања

Пројекти мобилности су засновани на принципима академских размена успостављеним у програму Еразмус, који је претходио Еразмус плусу. Ови пројекти су билатерални јер обухватају сарадњу установа из две земље, најчешће по једну из сваке, а у ретким случајевима високошколске установе из једне програмске земље могу бити удружене у национални конзорцијум за мобилност.

У оквиру програма Еразмус+ постоји разлика између пројеката мобилности између две програмске земље (нпр. Француске и Немачке), који су резервисани за високошколске установе из програмских земаља, и пројеката мобилности између једне програмске и једне партнерске земље, у којима могу да учествују и високошколске установе из Србије.

Пројекти мобилности између једне програмске и једне партнерске земље подразумевају мобилност студената и запослених на високошколским установама, као и запослених у предузећима, јавним или приватним организацијама активним на тржишту рада или у области образовања, тренинга и младих између програмских земаља и Србије, и то:

  1. мобилност студената у сврху студирања;
  2. мобилност студената у сврху обављања радне праксе;
  3. мобилност наставног особља и запослених са циљем извођења наставе;
  4. мобилност наставног особља и запослених са циљем усавршавања.

Пријаве за пројекте подносе високошколске установе из програмских земаља својим националним агенцијама. Оне су уједно и координатори пројеката, док су високошколске установе и организације из Србије у улози партнера. Пошто пријаву подносе ВШУ из програмских земаља, током процеса пријаве оне могу тражити различите информације од ВШУ из Србије како би пријава за пројекат била што квалитетнија.

Интер-институционални уговор

Високошколске установе из програмских земаља су дужне да поседују Еразмус повељу за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education) како би могле да учествују у пројектима мобилости, док партнери из Србије немају Еразмус Повељу, већ се на принципе из Еразмус Повеље обавезују потписивањем интеринституционалног уговора са високошколским установама из програмске земље.

Високошколске установе из Србије са установама из програмских земаља потписују ”Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries. У овом уговору се дефинишу у којој ће академској области бити спровођене мобилности, услове сарадње, правила у вези са признавањем студијских периода, као и принципе, захтеве и практичне детаље слања и пријема учесника мобилности на високошколским установама. Уговор мора бити потписан најкасније пре почетка прве мобилности, а након што је пројекат одабран за финансирање. Међутим, из практичних разлога везаних за уговарање сарадње, пожељно је да високошколске установе потпишу интеринституционални уговор пре него што предлог пројекта буде поднет.

Партнерске установе из Србије треба да имају у виду да је формулар уговора који треба да потпишу са координатором различит од уговора између две високошколске установе из програмских земаља, као и да се у пракси дешава да високошколске установе из програмске земље пошаљу неодговарајућу верзију уговора.

Такође, треба имати у виду да се уговор увек потписује на нивоу универзитета и да он подразумева могућност учешћа студената и запослених са свих факултета тог универзитета, који су у оквиру уговорених академских области.

Више информација о интер-институционалним уговорима као и примерима уговора можете пронаћи на страницама Европске комисије:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/inter-institutional-agreement_en

 

Трајање пројеката и рокови за конкурисање

Трајање пројеката мобилности може бити 16 месеци или 26 месеца, а исто партнерство се може користити у пријави пројеката наредне године, без обзира да ли је претходне године пројекат одобрен или није одобрен.

Свака програмска земља у програму Еразмус+ има одређени буџет за пројекте међународне мобилности, који је расподељен на регионе партнерских земаља. Пројекти који укључују партнере из Србије ће бити финансирани из дела буџета за регион 1 – Западни Балкан.

Рок за пријаву је обично у фебруару сваке године. Тачан датум за актуелни позив можете пронаће на нашој страници Календар позива

Више информација о пројектима кредитне мобилности можете пронаћи у Програмском водичу:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Последње модификовано: новембар 25, 2017Публикације: