КА1 – Пројекти мобилности у области високог образовања

Пројекти мобилности су засновани на принципима академских размена успостављеним у програму Еразмус, који је претходио Еразмус плусу. Ови пројекти су билатерални, јер обухватају сарадњу установа из две земље, најчешће по једну из сваке, а у ретким случајевима високошколске установе из једне програмске земље могу бити удружене у национални конзорцијум за мобилност.

У оквиру програма Еразмус+ постоји разлика између пројеката мобилности између две програмске земље (нпр. Француске и Немачке), који су резервисани за високошколске установе (ВШУ) из програмских земаља, и пројеката мобилности између једне програмске и једне партнерске земље.

Пројекти мобилности између једне програмске и једне партнерске земље подразумевају мобилност студената и запослених на високошколским установама, као и запослених у предузећима, јавним или приватним организацијама активним на тржишту рада или у области образовања, тренинга и младих између програмских земаља (међу којима је и Република Србија од конкурсног рока 2018/19) и партнерских земаља, и то:

  1. мобилност студената у сврху студирања;
  2. мобилност студената у сврху обављања радне праксе;
  3. мобилност наставног особља и запослених са циљем извођења наставе;
  4. мобилност наставног особља и запослених са циљем усавршавања.

Пријаве за пројекте подносе високошколске установе из програмских земаља својим националним агенцијама. Оне су уједно и координатори пројеката, док су високошколске установе и организације из партнерских земаља у улози партнера на пројекту. Високошколске установе из Србије подносе пројектне пријаве Фондацији Темпус.

Еразмус повеља за високо образовање и Интер-институционални уговор

Високошколске установе из програмских земаља су дужне да поседују Еразмус повељу за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education) како би могле да учествују у пројектима мобилости, док високошколске установе из партнерских земаља немају Еразмус повељу, већ се на њене принципе обавезују потписивањем интер-институционалног уговора са високошколским установама из програмске земље.

У случају пројеката мобилности између програмских земаља, ВШУ из Србије су у обавези да потпишу ”Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries” уговор са ВШУ из програмских земаља. У случају пројеката мобилности између програмских и партнерских земаља, ВШУ из Србије су у обавези да потпишуInter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries” уговор са ВШУ из партнерских земаља.

У овим уговорима се дефинише у којој ће академској области бити спровођене мобилности, услови сарадње, правила у вези са признавањем студијских периода, као и принципи, захтевии практични детаљи слања и пријема учесника мобилности на високошколским установама. Уговор мора бити потписан најкасније пре почетка прве мобилности, а након што је пројекат одабран за финансирање. Међутим, из практичних разлога везаних за уговарање сарадње, пожељно је да високошколске установе потпишу интеринституционални уговор пре него што предлог пројекта буде поднет.

ВШУ из Србије треба да имају у виду да се формулари уговора које је потребно потписати са ВШУ из програмске земље и са ВШУ из партнерске земље, разликују, као и да се у пракси дешава да се потпишу неодговарајуће верзије уговора.

Такође, треба имати у виду да се уговор увек потписује на нивоу универзитета и да он подразумева могућност учешћа студената и запослених са свих факултета тог универзитета, који су у оквиру уговорених академских области.

Више информација о интер-институционалним уговорима као и примерима уговора можете пронаћи на страницама Европске комисије.

Трајање пројеката и рокови за конкурисање

Трајање пројеката мобилности између програмских земаља може бити 16 или 24 месеца, а између Србије и партнерских земаља 24 или 36 месеци. Исто партнерство се може користити у пријави пројеката наредне године, без обзира да ли је претходне године пројекат одобрен или није одобрен.

Свака програмска земља у програму Еразмус+ има одређени буџет за пројекте мобилности, на годишњем нивоу.

Рок за пријаву је обично у фебруару сваке године. Тачан датум за актуелни позив можете пронаће на нашој страници Календар позива.

Више информација о пројектима кредитне мобилности можете пронаћи у Програмском водичу, на сајту Извршне агенције у Бриселу.

Финансирање пројеката међународне кредитне мобилности (ICM – КА107) и буџет

Наменска бесповратна средства намењена за пројекте међународне кредитне мобилности (мобилности између програмских и партнерских земаља) подељена су по инструментима и ковертама (envelopes) у оквиру њих. Такође, на располагању се могу наћи и додатна средства за неке земље/регионе које су на нивоу Еразмус+ програма препознате као циљне групе за додатну подршку у сарадњи кроз ове пројекте са кроз пројекте. Ова буџетска средства се алоцирају кроз такозване додатне прозоре (windows).

Расподелу средстава у конкурсном року 2019 по ковертама и додатним прозорима, укључујући и земље које их сачињавају, можете наћи овде.

Последње модификовано: март 4, 2019Публикације: