КА1 – Пројекти мобилности у области високог образовања

Пројекти мобилности су засновани на принципима академских размена успостављеним у програму Еразмус, који је претходио Еразмус плусу. Ови пројекти су билатерални, јер обухватају сарадњу установа из две земље, најчешће по једну из сваке, а у ретким случајевима високошколске установе из једне програмске земље могу бити удружене у национални конзорцијум за мобилност.

У оквиру програма Еразмус+ постоји разлика између пројеката мобилности између две програмске земље (нпр. Француске и Немачке), који су резервисани за високошколске установе (ВШУ) из програмских земаља, и пројеката мобилности између једне програмске и једне партнерске земље.

Пројекти мобилности између једне програмске и једне партнерске земље подразумевају мобилност студената и запослених на високошколским установама, као и запослених у предузећима, јавним или приватним организацијама активним на тржишту рада или у области образовања, тренинга и младих између програмских земаља (међу којима је и Република Србија од конкурсног рока 2018/19) и партнерских земаља, и то:

  1. мобилност студената у сврху студирања;
  2. мобилност студената у сврху обављања радне праксе;
  3. мобилност наставног особља и запослених са циљем извођења наставе;
  4. мобилност наставног особља и запослених са циљем усавршавања.

Пријаве за пројекте подносе високошколске установе из програмских земаља својим националним агенцијама. Оне су уједно и координатори пројеката, док су високошколске установе и организације из партнерских земаља у улози партнера на пројекту. Високошколске установе из Србије подносе пројектне пријаве Фондацији Темпус.

Еразмус повеља за високо образовање и Интер-институционални уговор

Високошколске установе из програмских земаља су дужне да поседују Еразмус повељу за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education) како би могле да учествују у пројектима мобилости, док високошколске установе из партнерских земаља немају Еразмус повељу, већ се на њене принципе обавезују потписивањем интер-институционалног уговора са високошколским установама из програмске земље.

У случају пројеката мобилности између програмских земаља, ВШУ из Србије су у обавези да потпишу ”Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries” уговор са ВШУ из програмских земаља. У случају пројеката мобилности између програмских и партнерских земаља, ВШУ из Србије су у обавези да потпишуInter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries” уговор са ВШУ из партнерских земаља.

У овим уговорима се дефинише у којој ће академској области бити спровођене мобилности, услови сарадње, правила у вези са признавањем студијских периода, као и принципи, захтевии практични детаљи слања и пријема учесника мобилности на високошколским установама. Уговор мора бити потписан најкасније пре почетка прве мобилности, а након што је пројекат одабран за финансирање.

ВШУ из Србије треба да имају у виду да се формулари уговора које је потребно потписати са ВШУ из програмске земље и са ВШУ из партнерске земље, разликују, као и да се у пракси дешава да се потпишу неодговарајуће верзије уговора.

Такође, треба имати у виду да се уговор увек потписује на нивоу универзитета и да он подразумева могућност учешћа студената и запослених са свих факултета тог универзитета, који су у оквиру уговорених академских области.

Више информација о интер-институционалним уговорима као и примерима уговора можете пронаћи на страницама Европске комисије.

 

Онлајн језичка подршка – Online Linguistic Support (OLS) за КА103 пројекте

Платформа за онлајн језичку подршку (ОЛС) пружа могућност учесницима Ерасмус+ програма да побољшају своје знање страних језика током студирања.

ОЛС се састоји од обавезне процене знања језика која се обавља на почетку и крају мобилности и језичког курса у ком учесник треба да учествује током боравка на мобилности. Сваки учесник курса може прилагодити себи коришћење садржаја са портала, брзину учења, одабрати материјале и начин рада који му највише одговара.

ОЛС језичка процена је бесплатна и обавезна за све учеснике дугорочних мобилности, а више информација можете погледати ОВДЕ.

 

Трајање пројеката и рокови за конкурисање

Трајање пројеката мобилности између програмских земаља може бити 16 или 24 месеца, а између Србије и партнерских земаља 24 или 36 месеци. Исто партнерство се може користити у пријави пројеката наредне године, без обзира да ли је претходне године пројекат одобрен или није одобрен.

Свака програмска земља у програму Еразмус+ има одређени буџет за пројекте мобилности, на годишњем нивоу.

Рок за пријаву је обично у фебруару сваке године. Тачан датум за актуелни позив можете пронаће на нашој страници Календар позива.

Више информација о пројектима кредитне мобилности можете пронаћи у Програмском водичу, на сајту Извршне агенције у Бриселу.

Финансирање пројеката међународне кредитне мобилности (ICM – КА107) и буџет

Наменска бесповратна средства намењена за пројекте међународне кредитне мобилности (мобилности између програмских и партнерских земаља) подељена су по инструментима и ковертама (envelopes) у оквиру њих. Такође, на располагању се могу наћи и додатна средства за неке земље/регионе које су на нивоу Еразмус+ програма препознате као циљне групе за додатну подршку у сарадњи кроз ове пројекте са кроз пројекте. Ова буџетска средства се алоцирају кроз такозване додатне прозоре (windows).

Расподела средстава у конкурсном року 2020 по ковертама и додатним прозорима налази се на овој страници.

Расподелу средстава у конкурсном року 2019 по ковертама и додатним прозорима, укључујући и земље које их сачињавају, можете наћи овде.

Последње модификовано: December 11, 2020Публикације: