КА1 Пројекти мобилности у области стручног образовања и обука

Шта је пројекат мобилности

КА1 пројекти мобилности у области стручног образовања и обука су, у циљу стицања искуства учења и/или држања наставе у другој држави, усмерени на две циљне групе:

 1. наставнике, предаваче, едукаторе, стручне сараднике, директоре установа и друго особље укључено у стратешки развој установе или организације у области стручног образовања и обука;
 2. ученике и полазнике стручног образовања и обука.

Пројекат мобилности подразумева фазу припреме која укључује практичне аранжмане у складу са потребама и циљевима пројекта, избор учесника, прецизирање уговора са партнерима и учесницима, језичку и интеркултуралну припрему учесника пре одласка. Следи фаза спровођења активности и фаза праћења, која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата учења где је то могуће, дисеминацију и коришћење резултата пројекта.

Циљеви пројеката мобилности су:

 • подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
 • подршка професионалном развоју запослених у области стручног образовања и обука;
 • побољшање знања страних језика учесника;
 • подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;
 • повећање капацитета, атрактивност и међународну димензију организација активних у области образовања;
 • јачање везе између формалног образовања, неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва;
 • боље признавање компетенција стечених кроз учење у иностранству.

Трајање

Пројекти мобилности трају од 12 до 24 месеца. Институција која подноси пројектну пријаву мора да прецизира трајање пројекта у фази пријаве пројекта, а у складу са циљевима пројекта и врстом планираних активности. Једна активност наставног особља и едукатора у оквиру пројекта може да траје од 2 дана до 2 месеца, док приправнички стаж за ученике и полазнике стручног образовања и обука може трајати од 2 недеље до 12 месеци.

 

Подносилац пројектне пријаве и партнер – разлике, ко може за шта да се пријави

У овим пројектима мобилности могу да учествују средње стручне школе у државном или у приватном власништву које поседују адекватну верификацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и друге установе активне на тржишту рада или у области образовања, обука и младих. Појединци не могу да се пријаве за пројекат мобилности, већ само наведене институције. Ученици, полазници обука, наставници, предавачи, едукатори, стручни сарадници и директори установа у области средњег стручног образовања моћи ће да учествују у пројектима мобилности преко установе у којој су запослени или чији програм похађају, а којој је одобрен пројекат мобилности.

Током конкурсног рока за 2020. годину, институције из Србије:

 • могу да учествују у КА1 пројектима мобилности у статусу подносиоца пројектне пријаве;
 • могу да учествују у КА1 пројектима мобилности као партнери установама из других земаља;
 • могу да укључе ученике као учеснике мобилности;
 • могу да шаљу учеснике да проведу период мобилности у партнерској установи у другој земљи (одлазна мобилност);
 • могу да примају учеснике из других земаља на период мобилности (долазна мобилност);
 • могу да поднесу пројекте који трају од 12 месеци до 24 месеца.

Које активности пројекти мобилности обухватају

Пројекат мобилности може да обухвата једну или више следећих активности:

 • прaкса за ученике: ученици и полазници програма стручног усавршавања и обука могу стажирати или имати стручну праксу у предузећима, партнерским стручним школама, институтима за стручно образовање и обуке, итд;
 • држање наставе и/или обука: наставници или едукатори у области стручног образовања и обука могу предавати у партнерској стручној школи или спроводити обуку у партнерској организацији;
 • обуке: професионално усавршавање учесника који обављају делатност стручног образовања и обука се може спроводити кроз рад учесника или „посматрање на радном месту“ (job shadowing) у партнерској школи, предузећу или другој организацији која спроводи стручно образовање и обуке.

Коју улогу могу имати организације које учествују у пројекту мобилности

Организације које учествују у пројектима мобилности имају следеће улоге:

 • организација подносилац пријаве (applicant organisation) –установа из Србије или друге програмске земље одговорна за пријаву пројекта мобилности, потписивање и управљање уговором о додели бесповратних средстава и за извештавање. Организација подносилац пријаве може бити уједно и организација пошиљалац и прималац. Подносилац пријаве може бити и координатор конзорцијума, односно вођа националног конзорцијума партнерских организација у истој држави, чији је циљ слање наставног особља на активности у иностранство (организације из Србије које су партнери у оквиру националног конзорцијума моћи ће да буду искључиво посредничке организације);
 • организација пошиљалац (sending organisation) – школа или организација активна у области стручног образовања и обука из Србије или друге програмске земље одговорна за одабир учесника мобилности и њихово слање у иностранство;
 • организација прималац (receiving organisation) – школа или организација из Србије или друге програмске земље одговорна за примање учесника мобилности и за понуду и организацију програма активности;
 • посредничка организација (intermediary organisation) – ово је организација активна на тржишту рада или у области стручног образовања и обука. Она је партнер у националном конзорцијуму за мобилност, али није пошиљалац. Њена улога може бити учешће и олакшавање административне процедуре за слање учесника на период мобилности и боље усклађивање профила учесника са потребама предузећа у случају праксе. Организације из Србије моћи ће да имају и улогу посредничке организације у оквиру националног конзорцијума.

Организација прималац и организација пошиљалац заједно са учесницима мобилности требало би да пре почетка периода мобилности утврде активности ученика или полазника програма у Уговору за учење, а запослених у Уговору о мобилности. Овим уговорима прецизирају се циљани исходи учења током периода мобилности, услови формалног признавања исхода учења где је то могуће и права и обавезе сваке стране.

Подношење пријаве – кораци

Да би нека институција могла да пријави пројект за Еразмус+, она мора да има EU login налог и PIC/OID број, који представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла учествовати у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+, као и кроз неке друге програме ЕУ. EU login (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање ПИЦ броја за учешће у  програму Еразмус+ и да преузме е-формулар за неки од Еразмус+ пројектних пријава. За више информација можете погледати водич за отварање EU login налога.

Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+ неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ пре свега треба да на порталу за учеснике (Партиципант портал) додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лицаобразац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се качи не сме да буде већи од 6 мб. Препоручује се да се сви документи подносе у ПДФ формату (скенирани оригинали).

У пројектној пријави потребно је, између осталог, навести контакт информације партнера, Европски развојни план, пројектне активности и буџет потребан за њихово спровођење.

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат мобилности треба да идентификује најадекватније могућности за мобилност, које најбоље одговарају потребама институције и циљевима пројекта. Ресурси који на нивоу средњих стручних школа могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за мобилност јесу School Education Gateway i eTwinning.

School Education Gateway је портал који омогућава школама да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, база могућности за мобилност и део везан за стратешка партнерства.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката мобилности, подршку може да пружи eTwinning portal, намењен виртуелној сарадњи школа и предшколских установа у Европи и шире.

Европски развојни план

Сврха Европског развојног плана је осигуравање да планиране активности у оквиру предложеног Еразмус+ пројекта буду релевантне како за особу која учествује у мобилности тако и за институцију у целини, с обзиром да ће активности имати већи утицај на процес наставе и/или учења уколико су добро интегрисане у стратешки развој институције. Неопходно је да пројекат мобилности подржи развој организације у целини и да се искуства искористе за унапређење процеса наставе и/или  учења, а не да само појединци остваре корист од мобилности.

Европски развојни план би требало да садржи преглед тренутног стања и визије за будућност организације, идентификоване потребе и планиране Еразмус+ активности које ће довести до испуњења тих потреба. Стога би он требало да се развије као резултат усклађивања циљева институције која се пријављује, националних приоритета у оквиру Стратегије образовања и приоритета програма Еразмус+.

Онлајн језичка подршка – Online Linguistic Support (OLS)

Платформа за онлајн језичку подршку (ОЛС) пружа могућност учесницима Ерасмус+ програма да побољшају своје знање страних језика током обављања праксе у иностранству.

ОЛС се састоји од обавезне процене знања језика која се обавља на почетку и крају мобилности и језичког курса у ком учесник треба да учествује током боравка на мобилности. Сваки учесник курса може прилагодити себи коришћење садржаја са портала, брзину учења, одабрати материјале и начин рада који му највише одговара.

ОЛС језичка процена је бесплатна и обавезна за све учеснике дугорочних мобилности, а више информација можете погледати ОВДЕ.

 

Правила финансирања

У оквиру Еразмус+ пројеката финансирају се следеће категорије трошкова:

 • путовање – обухвата трошкове повратног путовања од места у коме се налази институција која шаље учеснике до места одржавања активности. Износ се рачуна по јединици трошка у зависности од удаљености коришћењем калкулатора за рачунање удаљености;
 • организациона подршка – обухвата трошкове који су директно повезани са спровођењем мобилности. Ово укључује припрему (педагошку, језичку, интеркултуралну), мониторинг и подршку учесницима током мобилности, активности дисеминације и признавање/валидацију исхода учења, али не укључује издржавање учесника током мобилности;
 • индивидуална подршка – обухвата трошкове који су  директно повезани са издржавањем учесника током мобилности (трошкови смештаја, исхране и локалног превоза за учесника и особу пратиоца);
 • подршка за учење језика – обухвата могућност која је доступна ученицима и полазницима програма стручног усавршавања и обука (не и запосленима) пре одласка на период мобилности, а са циљем усавршавања знања језика који ће користити током периода мобилности;
 • подршка за особе са хендикепом – обухвата  додатне трошкове који се односе на учеснике са хендикепом и особе пратиоце. Ово може да укључује трошкове путовања и издржавања уколико те ставке нису потраживане кроз буџетске категорије „путовање“ и „издржавање“. Захтев за финансијском подршком која би покрила цену курса и подршком за особе са хендикепом је услован и мора бити образложен у пријавном формулару;
 • посебни трошкови – додатни трошкови који служе за подршку учесницима са смањеним могућностима (не укључују трошкове путовања и индивидуалне подршке за учеснике и особе пратиоце).

Више информација о Европском развојном плану можете погледати овде.

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности спадају у три категорије: релевантност пројекта; квалитет пројекта и имплементација; утицај пројекта и дисеминација.

У оквиру категорије релевантност пројекта посматра се:

 • релевантност пројекта према циљевима Акције и према потребама и циљевима организација и особа које учествују, како је наведено у Европском развојном плану;
 • у којој мери је предлог погодан за добијање квалитетних исхода учења учесника и јачање капацитета и међународног делокруга организација које учествују.

У оквиру категорије квалитет пројекта и имплементација процењује се:

 • јасноћа, комплетност и квалитет свих фаза предлога пројекта (припрема, спровођење активности и праћење);
 • склад између циљева пројекта и предложених активности;
 • квалитет Европског развојног плана организације;
 • адекватност мера за избор и укључивање учесника пројектних активности;
 • квалитет практичних аранжмана, управљања и модалитета подршке;
 • квалитет припреме која је пружена учесницима;
 • квалитет поступака за признавање и вредновање исхода учења учесника.

У оквиру категорије утицај и дисеминација посматра се:

 • квалитет мера за вредновање резултата пројекта;
 • потенцијални утицај пројекта на појединачне учеснике и на организације које учествују током и након трајања пројекта, као и утицај изван организација и појединаца који директно учествују у пројекту (на локалном, регионалном, националном и/или европском нивоу);
 • адекватност и квалитет мера усмерених на ширење резултата пројекта унутар и изван организација које учествују.

Организације активне у области стручног образовања и обука из Србије КА1 пројекте мобилности пријављују Фондацији Темпус. Општи позив за 2020. годину је објављен у новембру 2019. године.

Информације о формуларима за пријаву пројеката биће доступни на сајту Фондације Темпус.

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

Више информација о пројектима мобилности у области стручног образовања и обука можете пронаћи у Програмском водичу.

За све додатне информације можете се путем мејла или телефона обратити Групи за школе, предшколске установе и образовање одраслих Фондације Темпус.

Контакт:

ФондацијаТемпус

Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих
Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), 11000 Београд, Србија
Тел./факс: 011/3342-430

schools-vet@tempus.ac.rs

www.erasmusplus.rs

Линкови ка релевантним сајтовима:

School Education Gateway

eTwinning

Линк за ЕU налог

Водич за креирање EU налога

Образац за идентификацију правног лица

Образац за финансијску идентификацију правног лица

Техничка упутства за попуњавање пријавног формулара

Еразмус+ програмски водич за 2020. годину

Практичан водич за лидере у школама

Европска комисија

Последње модификовано: May 11, 2020Публикације: