КА1 Пројекти мобилности у области стручног образовања и обука

Шта је пројекат мобилности

КА1 пројекти мобилности у области стручног образовања и обука су, у циљу стицања искуства учења и/или држања наставе у другој држави, усмерени на две циљне групе:

1. наставнике, предаваче, едукаторе, стручне сараднике, директоре установа и друго особље укључено у стратешки развој установе или организације у области стручног образовања и обука;

2. ученике и полазнике стручног образовања и обука.

Пројекат мобилности подразумева фазу припреме која укључује практичне аранжмане у складу са потребама и циљевима пројекта, избор учесника, прецизирање уговора са партнерима и учесницима, језичку и интеркултуралну припрему учесника пре одласка. Следи фаза спровођења активности и фаза праћења, која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата учења где је то могуће, дисеминацију и коришћење резултата пројекта.

Циљеви пројеката мобилности су:

 • подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
 • подршка професионалном развоју запослених у области стручног образовања и обука;
 • побољшање знања страних језика учесника;
 • подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;
 • повећање капацитета, атрактивност и међународну димензију организација активних у области образовања;
 • јачање везе између формалног образовања, неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва;
 • боље признавање компетенција стечених кроз учење у иностранству.

Које активности пројекти мобилности обухватају

Пројекат мобилности може да обухвата једну или више следећих активности

 • приправнички стаж: ученици и полазници програма стручног усавршавања и обука могу стажирати или имати стручну праксу у партнерским стручним школама, институтима за стручно образовање и обуке или компанијама које организују;
 • држање наставе и/или обука: наставници или едукатори у области стручног образовања и обука могу предавати у партнерској стручној школи или спроводити обуку у партнерској организацији;
 • обуке: професионално усавршавање учесника који обављају делатност стручног образовања и обука се може спроводити кроз рад учесника или „посматрање на радном месту“ (job shadowing) у партнерској школи, предузећу или другој организацији која спроводи стручно образовање и обуке.

Ко може да учествује?

У овим пројектима мобилности могу да учествују средње стручне школе у државном или у приватном власништву које поседују адекватну верификацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и друге установе активне на тржишту рада или у области образовања, обука и младих. За детаље у погледу типова организација које могу да учествују у овој врсти пројеката потребно је погледати текст Националног позива.

Појединци не могу да се пријаве за пројекат мобилности, већ само наведене институције. Ученици, полазници обука, наставници, предавачи, едукатори, стручни сарадници и директори установа у области средњег стручног образовања моћи ће да учествују у пројектима мобилности преко установе у којој су запослени или чији програм похађају, а којој је одобрен пројекат мобилности.

Подношење пријаве – кораци

Да би нека институција могла да пријави пројект за Еразмус+, она мора да има EU login налог и PIC број. EU login (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање ПИЦ броја за учешће у  програму Еразмус+ и да преузме е-формулар за неки од Еразмус+ пројектних пријава. За више информација можете погледати водич за отварање EU login налога. PIC број (Participant Identification Code) представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла учествовати у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+, као и кроз неке друге програме ЕУ.

Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+ неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ пре свега треба да на порталу за учеснике (Партиципант портал) додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лицаобразац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се качи не сме да буде већи од 6 мб. Препоручује се да се сви документи подносе у ПДФ формату (скенирани оригинали).

У пројектној пријави потребно је, између осталог, навести контакт информације партнера, Европски развојни план, пројектне активности и буџет потребан за њихово спровођење.

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат мобилности треба да идентификује најадекватније могућности за мобилност, које најбоље одговарају потребама институције и циљевима пројекта. Ресурси који на нивоу средњих стручних школа могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за мобилност јесу School Education Gateway i eTwinning.

School Education Gateway је портал који омогућава школама да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, база могућности за мобилност и део везан за стратешка партнерства.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката мобилности, подршку може да пружи eTwinning portal, намењен виртуелној сарадњи школа и предшколских установа у Европи и шире.

Европски развојни план

Сврха Европског развојног плана је осигуравање да планиране активности у оквиру предложеног Еразмус+ пројекта буду релевантне како за особу која учествује у мобилности тако и за институцију у целини, с обзиром да ће активности имати већи утицај на процес наставе и/или учења уколико су добро интегрисане у стратешки развој институције. Неопходно је да пројекат мобилности подржи развој организације у целини и да се искуства искористе за унапређење процеса наставе и/или  учења, а не да само појединци остваре корист од мобилности.

Европски развојни план би требало да садржи преглед тренутног стања и визије за будућност организације, идентификоване потребе и планиране Еразмус+ активности које ће довести до испуњења тих потреба. Стога би он требало да се развије као резултат усклађивања циљева институције која се пријављује, националних приоритета у оквиру Стратегије образовања и приоритета програма Еразмус+.

Правила финансирања

У оквиру Еразмус+ пројеката финансирају се следеће категорије трошкова:

 • путовање – обухвата трошкове повратног путовања од места у коме се налази институција која шаље учеснике до места одржавања активности. Износ се рачуна по јединици трошка у зависности од удаљености коришћењем калкулатора за рачунање удаљености;
 • организациона подршка – обухвата трошкове који су директно повезани са спровођењем мобилности. Ово укључује припрему (педагошку, језичку, интеркултуралну), мониторинг и подршку учесницима током мобилности, активности дисеминације и признавање/валидацију исхода учења, али не укључује издржавање учесника током мобилности;
 • индивидуална подршка – обухвата трошкове који су  директно повезани са издржавањем учесника током мобилности (трошкови смештаја, исхране и локалног превоза за учесника и особу пратиоца);
 • подршка за учење језика – обухвата могућност која је доступна ученицима и полазницима програма стручног усавршавања и обука (не и запосленима) пре одласка на период мобилности, а са циљем усавршавања знања језика који ће користити током периода мобилности;
 • подршка за особе са хендикепом – обухвата  додатне трошкове који се односе на учеснике са хендикепом и особе пратиоце. Ово може да укључује трошкове путовања и издржавања уколико те ставке нису потраживане кроз буџетске категорије „путовање“ и „издржавање“. Захтев за финансијском подршком која би покрила цену курса и подршком за особе са хендикепом је услован и мора бити образложен у пријавном формулару;
 • посебни трошкови – додатни трошкови који служе за подршку учесницима са смањеним могућностима (не укључују трошкове путовања и индивидуалне подршке за учеснике и особе пратиоце).

Више информација о Европском развојном плану можете погледати овде.

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

Више информација о пројектима мобилности у области стручног образовања и обука можете пронаћи на нашој страници као и у Програмском водичу.

Последње модификовано: март 12, 2019Публикације: