КА1 – Еразмус Мундус заједнички мастер програми

У оквиру кључне активности 1 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу бити партнери у пројектима за креирање заједничких мастер програма са високошколским институцијама из земаља Европске уније.

Кључна активност 1 програма Еразмус+ пружа шансе држављанима Србије да добију стипендије за заједничке мастер студије, под условом да се пријаве за одређене мастер програме чији се списак налази на сајту Извршне агенције EACEA (ранији мастер програми Еразмус Мундус)

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима Еразмус+ за сада не морају да поседују Еразмус повељу за високо образовање.

Више детаља о пријави пројеката за Еразмус Мундус заједничке мастер програме налази се на сајтовима Европске комисије и Извршне агенције:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.html

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

Последње модификовано: новембар 17, 2015Публикације: