КА1 – Еразмус Мундус заједнички мастер програми

У оквиру кључне активности 1 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу бити подносиоци пријава и пуноправни партнери у пројектима за креирање заједничких мастер програма са високошколским институцијама широм света.

Кључна активност 1 програма Еразмус+ пружа шансу држављанима Србије да добију стипендије за заједничке мастер студије, под условом да се пријаве за одређене мастер програме чији се списак налази на сајту Извршне агенције EACEA (ранији мастер програми Еразмус Мундус).

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Високошколске институције из Србије које желе да учествују у пројектима Еразмус+ морају да поседују Еразмус повељу за високо образовање.

Ови пројекти треба да подрже већ формиране, често интердисциплинарне мастер програме, који ће привлачити студенте из целог света. Сарадња високошколских установа се заснива на обавезној мобилности студената између чланица конзорцијума и издавању заједничке, двоструке или вишеструке дипломе. Неопходно је да у тим пројектима учествују најмање три високошколске установе из три различите програмске земље, од којих једна подноси пријаву у име конзорцијума. Са променом статуса Републике Србије из партнерске у програмску земљу, високошколске установе из Србије могу да учествују као подносиоци пројектних пријава и као пуноправни партнери, који улазе минимални састав конзорцијума.

У конкурсном року 2019. године постојала је могућност креирања Заједничког мастер програма и са високошколским установама из Јапана. У тим пројектима минимум конзорцијума чиниле су минимум 3 високошколске установе као пуноправни партнери из бар 3 различите програмске земље плус једна високошколска установа из Јапана.

Студијски програми који могу бити финансирани у оквиру ових пројеката могу трајати 60, 90 или 120 ЕСПБ, а конзорцијуми добијају и средства за финансирање стипендија за студенте из целог света за похађање ових студија. У зависности од тога да ли укључују припремну годину и да ли заједнички мастер програм траје једну или две године, пројекти могу трајати најмање 4, а највише 6 година. Пројекат у току припремне године може подржати унапређење и усаглашавање више мастер програма који су већ акредитовани на националном нивоу. Припремна година за усаглашавање програма није обавезна.

Више детаља о пријави пројеката за Еразмус Мундус заједничке мастер програме налази се на сајтовима Европске комисије и Извршне агенције.

Последње модификовано: September 2, 2020Публикације: