KA1 – Erazmus Mundus zajednički master programi

U okviru ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ visokoškolske institucije iz Srbije mogu biti podnosioci prijava i punopravni partneri u projektima za kreiranje zajedničkih master programa sa visokoškolskim institucijama širom sveta.

Ključna aktivnost 1 programa Erazmus+ pruža šansu državljanima Srbije da dobiju stipendije za zajedničke master studije, pod uslovom da se prijave za određene master programe čiji se spisak nalazi na sajtu Izvršne agencije EACEA (raniji master programi Erazmus Mundus).

Studenti i nastavno osoblje ne mogu da podnose samostalne prijave za stipendije za mobilnost Evropskoj komisiji, agencijama ili kancelarijama Erazmus+ već treba da se obrate nekoj od organizacija ili institucija koje učestvuju u projektima i primaju podršku iz programa Erazmus+.

Visokoškolske institucije iz Srbije koje žele da učestvuju u projektima Erazmus+ moraju da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje.

Ovi projekti treba da podrže već formirane, često interdisciplinarne master programe, koji će privlačiti studente iz celog sveta. Saradnja visokoškolskih ustanova se zasniva na obaveznoj mobilnosti studenata između članica konzorcijuma i izdavanju zajedničke, dvostruke ili višestruke diplome. Neophodno je da u tim projektima učestvuju najmanje tri visokoškolske ustanove iz tri različite programske zemlje, od kojih jedna podnosi prijavu u ime konzorcijuma. Sa promenom statusa Republike Srbije iz partnerske u programsku zemlju, visokoškolske ustanove iz Srbije mogu da učestvuju kao podnosioci projektnih prijava i kao punopravni partneri, koji ulaze minimalni sastav konzorcijuma.

Od konkursnog roka 2019, postoji mogućnost kreiranja Zajedničkog master programa i sa visokoškolskim ustanovama iz Japana. U tim projektima minimum konzorcijuma čine minimum 3 visokoškolske ustanove kao punopravni partneri iz bar 3 različite programske zemlje plus jedna visokoškolska ustanova iz Japana.

Studijski programi koji mogu biti finansirani u okviru ovih projekata mogu trajati 60, 90 ili 120 ESPB, a konzorcijumi dobijaju i sredstva za finansiranje stipendija za studente iz celog sveta za pohađanje ovih studija. U zavisnosti od toga da li uključuju pripremnu godinu i da li zajednički master program traje jednu ili dve godine, projekti mogu trajati najmanje 4, a najviše 6 godina. Projekat u toku pripremne godine može podržati unapređenje i usaglašavanje više master programa koji su već akreditovani na nacionalnom nivou. Pripremna godina za usaglašavanje programa nije obavezna.

Više detalja o prijavi projekata za Erazmus Mundus zajedničke master programe nalazi se na sajtovima Evropske komisije i Izvršne agencije.

Poslednje modifikovano: November 6, 2019Publikacije: