KA2 – Evropski univerziteti

Od konkursnog roka 2019, Erazmus+ program uvodi novi koncept finansiranja Evropskih univerziteta. Ovaj program je sastavni deo Saveza znanja u okviru Ključne akcije 2, a prijave se podnose direktno Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanje, kulture i medija (EACEA).

Evropski univerziteti podrazumevaju partnerstva između najmanje 3 visokoškolske ustanove iz Programskih zemalja, a učešće je otvoreno i za visokoškolske ustanove iz Partnerskih zemalja. Cilj programa je stvaranje inkluzivnih saveza visokoškolskih ustanova koji će doprineti razvoju zajedničkih studijskih programa, međunarodnih timova koji će se baviti zajedničkim društvenim izazovima, te unaprediti sisteme studentskih razmena koje će biti integrisane u studijske programe.

U konkursnim rokovima 2019 i 2020 sprovode se pilot pozivi za projekte. U narednom programu koji će trajati od 2021. do 2027. godine očekuje se da Evropski univerziteti postanu ustaljena šema finansiranja.

Više informacija o uslovima konkursa i načinu prijave možete naći na sajtu Izvršne agencije u Briselu, kao i u Programskom vodiču.

Poslednje modifikovano: November 11, 2019Publikacije: