KA2 – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) pružaju značajne mogućnosti za saradnju visokoškolskih i drugih ustanova i prenošenje dobrih praksi iz programskih zemalja. Oni su važan podsticaj za modernizaciju visokog obrazovanjkroz razvoj studijskih programa, unapređenje upravljanja ustanova i ostvarivanje različitih vidova interakcije između sektora visokog obrazovanja i društva u celini.

Vrste aktivnosti

Projekti podržavaju izgradnju i razvoj kapaciteta u visokom obrazovanju na institucionalnom nivou (zajednički projekti: razvoj kurikuluma, podrška službama ustanova, razvoj centara za podršku studentima i zaposlenima itd.) i sistemskom nivou (strukturni projekti: podrška razvoju visokog obrazovanja kao sistema; pitanja finansiranja visokog obrazovanja, socijalne dimenzije, treće misije visokog obrazovanja, internacionalizacije itd.).

Sastav konzorcijuma

Minimalnu veličinu konzorcijuma čini po jedna VŠU iz dve različite programske zemlje i:

  • u slučaju nacionalnih projekata: najmanje tri VŠU iz jedne partnerske zemlje
  • u slučaju projekata koji uključuju više partnerskih zemalja: minimum po dve VŠU iz najmanje dve partnerske zemlje.

Zemlje koje imaju manje od pet visokoškolskih ustanova ili zemlje u kojima jedna VŠU pokriva više od 50% ukupnog broja studenata predstavljaju izuzetak od ovog pravila i mogu učestvovati sa jednom VŠU. Kod takvih zemalja dovoljno je učešće samo jedne visokoškolske ustanove u projektu. U regionu Zapadnog Balkana ovaj kriterijum ispunjava Crna Gora.

Ukupan broj visokoškolskih ustanova iz programskih zemalja u projektu ne sme biti veći od broja visokoškolskih ustanova iz partnerskih zemalja. Visokoškolske ustanove (VŠU) iz Srbije mogu da budu i koordinatori i partneri u CBHE projektima, dok sve ostale vrste institucija(preduzeća, državne institucije, škole, organizacije civilnog društva, istraživački instituti i druge organizacije, itd.), mogu da budu partneri.  U strukturnim projektima neophodno je učešće ministarstva koje je nadležno za visoko obrazovanje iz partnerske zemlje.

Pravila finansiranja

Ukupan iznos namenskih bespovratnih sredstavapo projektu može biti u rasponu od 500.000 do 1 milion evra.  U okviru CBHE projekata, sve partnerske ustanove mogu finansirati honorare i putne troškove, dok su za VŠU iz partnerskih zemalja, rezervisani troškovi nabavke opreme i literature.

Republika Srbija je postala programska zemlja od konkursnog roka 2018/19, stoga institucije iz Srbije u okviru CBHEprojekata mogu finansirati honorare i putne troškove, ali ne troškove nabavke opreme i literature. Dodatno, da bi mogle da učestvuju u ovoj vrsti projekata, visokoškolske ustanove koje su osnovane u Republici Srbiji i drugim partnerskim zemljama moraju da budu nosioci Erazmus Povelje za visoko obrazovanje (ECHE)

Trajanje projekta

Projekti mogu trajati 24 meseca ili 36 meseci.

Više detalja o prijavi projekata za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju na sajtu Izvršne agencije.

Poslednje modifikovano: November 6, 2019Publikacije: