KA2 – Savezi sektorskih veština

Savezi sektorskih veština podržavaju razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje, koje obrazovne ustanove stvaraju u saradnji sa poslodavcima, u skladu sa potrebama tržišta rada.

U projektima mogu učestvovati javne ili privatne organizacije iz programskih ili partnerskih zemalja. Na primer te organizacije mogu biti: evropski i/ili nacionalni socijalni partneri, ministarstva rada ili slična tela, službe za zapošljavanje, zavodi za statistiku, preduzeća, privredne komore, sektorske i druge asocijacije poslodavaca, evropske i nacionalne krovne organizacije, javne ili privatne srednje stručne škole, javna i privatna preduzeća, istraživački instituti itd.

Vrste aktivnosti

Savezi sektorskih veština mogu da budu usmereni na utvrđivanje potreba za specifičnim veštinama u okviru određenog sektora, razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje i sprovođenje novih strateških pristupa usmerenih na uspostavljanje i razvoj sektorske saradnje na planu unapređenja specifičnih veština.

Sastav konzorcijuma

Sastav konzorcijuma se razlikuje u zavisnosti od tipa projekta koji se prijavljuje. Tako se u zavisnosti od tipa projekta moraju uključiti partneri iz najmanje 4, 8 ili 12 programskih zemalja. Prijavu u ime konzorcijuma za projekat koji može trajati dve, tri ili četiri godine, podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji u Briselu.

Pravila finansiranja

Predviđeni iznos donacije, u zavisnosti od tipa i trajanja projekta se kreće između maksimalno 330.000 i 4.000.000 evra.

Više detalja o prijavi projekata Savezi sektorskih veština pogledajte na sajtu Izvršne agencije.

Poslednje modifikovano: april 19, 2018Publikacije: