KA2 – Savezi znanja

Savezi znanja su dvogodišnji ili trogodišnji transnacionalni projekti koji se sprovode u saradnji između visokoškolskih ustanova i preduzeća u svim disciplinama i sektorima.

Ustanove iz Republike Srbije od konkurskog roka 2018/19 mogu da budu koordinatori ili punopravni partneri na projektima Saveza znanja.

Takođe, od konkursnog roka 2018/19 razdvajaju se dva tipa projekata u okviru ove akcije:

  • Evropski univerziteti
  • Savezi znanja

Evropski univerziteti

Od konkursnog roka 2018/2019, Erazmus+ program uvodi novi koncept finansiranja Evropskih univerziteta. Ovaj program je sastavni deo Saveza znanja u okviru Ključne akcije 2, a prijave se podnose direktno Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanje, kulture i medija (EACEA).

Evropski univerziteti podrazumevaju partnerstva između najmanje 3 visokoškolske ustanove iz Programskih zemalja, a učešće je otvoreno i za visokoškolske ustanove iz Partnerskih zemalja. Cilj programa je stvaranje inkluzivnih saveza visokoškolskih ustanova koji će doprineti razvoju zajedničkih studijskih programa, međunarodnih timova koji će se baviti zajedničkim društvenim izazovima, te unaprediti sisteme studentskih razmena koje će biti integrisane u studijske programe.

U konkursnim rokovima 2018/2019 i 2019/2020 sprovode se pilot pozivi za projekte kroz koje će biti finansirano od 4 do 6 projekata u trajanju od 3 godine. U narednom programu koji će trajati od 2021. do 2027. godine očekuje se da Evropski univerziteti postanu ustaljena šema finansiranja.

Više informacija o uslovima konkursa i načinu prijave možete naći na sajtu Izvršne agencije u Briselu, kao i u Programskom vodiču.

Savezi znanja

Projekti ovog tipa teže ostvarivanju sledećih ciljeva:

  • razvoj novih, inovativnih i multidisciplinarnih pristupa nastavi i učenju
  • stimulisanje preduzetništva i preduzetničkih veština nastavnog osoblja na fakultetima i univerzitetima i zaposlenih u preduzećima
  • omogućavanje razmene, protoka i zajedničkog stvaranje znanja

Primarna pažnja posvećena je projektima koji doprinose modernizaciji Evropskih sistema visokog obrazovanja u skladu sa planom Evropske komisije za modernizaciju visokog obrazovanja u Evropi iz 2011. godine.

Vrste aktivnosti

Aktivnosti podržane u okviru projekata Saveza znanja su, između ostalog, razvoj i implementacija novih metoda učenja i nastave (na primer razvoj novog multidisciplinarnog kurikuluma), organizovanje kontinuiranih obrazovnih programa i aktivnosti za i u okviru kompanija, razvoj modela učenja i primene transverzalnih veština u saradnji sa preduzećima, uvođenje preduzetničkog obrazovanja, razmena studenata, nastavnika i istraživača i zaposlenih u kompanijama, učešće zaposlenih u preduzećima u nastavi i istraživanju. Pun spisak mogućih aktivnosti projekata može se naći u Erazmus+ Programskom vodiču.

Sastav konzorcijuma

U projektima Saveza znanja mogu učestvovati javne ili privatne organizacije iz programskih i partnerskih zemalja: visokoškolske ustanove, javna ili privatna, mala, srednja i velika preduzeća, istraživački instituti, javne ustanove na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuka i mladih itd. Prijavu za projekat ispred konzorcijuma podnosi organizacija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji u Briselu. Organizacije iz Srbije mogu da učestvuju kao koordinadori ili kao partneri. Organizacije iz partnerskih zemalja mogu da učestvuju u svojstvu partnera u ovoj vrsti projekata,  ali samo uz obrazloženje na koji način njihovo učešće posebno doprinosi projektu, odnosno, kako za projekat predstavljaju dodatnu vrednost. Minimum konzorcijuma čini najmanje šest nezavisnih organizacija iz najmanje tri programske zemlje, od kojih minimum dve visokoškolske ustanove i najmanje dva preduzeća.

Pravila finansiranja

Maksimalan iznos donacije za dvogodišnje projekte iznosi 700.000 evra, a za trogodišnje 1.000.000 evra. U okviru projekata je moguće finansirati troškove implementacije (npr. honorare), putne troškove i troškove boravka.

Više detalja o Savezima znanja nalazi se na sajtu Izvršne agencije.

Poslednje modifikovano: mart 4, 2019Publikacije: