KA2 – Savezi znanja

Savezi znanja su dvogodišnji ili trogodišnji transnacionalni projekti koji se sprovode u saradnji između visokoškolskih ustanova i preduzeća u svim disciplinama i sektorima.

Projekti ovog tipa teže ostvarivanju sledećih ciljeva:

  • razvoj novih, inovativnih i multidisciplinarnih pristupa nastavi i učenju
  • stimulisanje preduzetništva i preduzetničkih veština nastavnog osoblja na fakultetima i univerzitetima i zaposlenih u preduzećima
  • omogućavanje razmene, protoka i zajedničkog stvaranje znanja

Primarna pažnja posvećena je projektima koji doprinose modernizaciji Evropskih sistema visokog obrazovanja u skladu sa planom Evropske komisije za modernizaciju visokog obrazovanja u Evropi iz 2011. godine.

Vrste aktivnosti

Aktivnosti podržane u okviru projekata Saveza znanja su, između ostalog, razvoj i implementacija novih metoda učenja i nastave (na primer razvoj novog multidisciplinarnog kurikuluma), organizovanje kontinuiranih obrazovnih programa i aktivnosti za i u okviru kompanija, razvoj modela učenja i primene transverzalnih veština u saradnji sa preduzećima, uvođenje preduzetničkog obrazovanja, razmena studenata, nastavnika i istraživača i zaposlenih u kompanijama, učešće zaposlenih u preduzećima u nastavi i istraživanju. Pun spisak mogućih aktivnosti projekata može se naći u Erazmus+ Programskom vodiču.

Sastav konzorcijuma

U projektima Saveza znanja mogu učestvovati javne ili privatne organizacije iz programskih i partnerskih zemalja: visokoškolske ustanove, javna ili privatna, mala, srednja i velika preduzeća, istraživački instituti, javne ustanove na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuka i mladih itd. Prijavu za projekat ispred konzorcijuma podnosi organizacija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji u Briselu. Organizacije iz Srbije mogu da učestvuju kao koordinadori ili kao partneri. Organizacije iz partnerskih zemalja mogu da učestvuju u svojstvu partnera u ovoj vrsti projekata,  ali samo uz obrazloženje na koji način njihovo učešće posebno doprinosi projektu, odnosno, kako za projekat predstavljaju dodatnu vrednost. Minimum konzorcijuma čini najmanje šest nezavisnih organizacija iz najmanje tri programske zemlje, od kojih minimum dve visokoškolske ustanove i najmanje dva preduzeća.

Pravila finansiranja

Maksimalan iznos donacije za dvogodišnje projekte iznosi 700.000 evra, a za trogodišnje 1.000.000 evra. U okviru projekata je moguće finansirati troškove implementacije (npr. honorare), putne troškove i troškove boravka.

Više detalja o Savezima znanja nalazi se na sajtu Izvršne agencije.

Poslednje modifikovano: November 6, 2019Publikacije: