КА2 – Стратешка партнерства

Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција у области образовања, обука и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организације активне у области образовања, обука и младих, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, обуку, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Еразмус+ омогућује велику флексибилност активности које се могу спровести у пројектима Стратешких партнерстава, под условом да предлози покажу да активности воде ка остваривању циљева дефинисаних за ту врсту пројеката.

У оквиру Општег позива за 2020. годину, објављеног у новембру 2019. године, институције и организације из Србије могу конкурисати за пројекте Стратешких партнерстава у улози координатора:

Пријаве за пројекте КА2 стратешких партнерстава у области општег образовања, стручног образовања и обука, високог образовања и образовања одраслих се подносе Фондацији Темпус до 24. марта 2020. године до 12 часова (подне) по средњеевропском времену (GMT+1), док су за пројекте КА2 стратешких партнерстава у области младих омогућена три рока: 5. фебруар, 30. април и 1. октобар 2020. до 12 часова (подне) по средњеевропском времену(GMT+1).

Уколико је координатор пројекта Стратешких партнерстава из друге програмске земље, институције из Србије могу да учествују као партнери на пројекту. Тада се пријава подноси националној агенцији земље у којој се налази институција која подноси пријаву, и то за пројекте стратешких партнерстава у области општег образовања, стручног образовања и обука, високог образовања и образовања одраслих до 24. марта 2020. године у 12 часова по бриселском времену, док су за пројекте стратешких партнерстава у области младих омогућена три рока: 5. фебруар, 30. април и 1. октобар 2020. године.  

Списак националних агенција Еразмус+ програмских земаља са линковима ка њиховим веб-странама можете наћи на следећем ЛИНКУ 

Последње модификовано: December 10, 2020Публикације: