KA2 – Strateška partnerstva

Strateška partnerstva se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi. Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, preduzeća, državna tela, organizacije građanskog društva koje su aktivne u različitim socioekonomskim sektorima mogu da sarađuju ostvarivanjem strateških partnerstava i da sprovode inovativne prakse koje će uticati na kvalitetnije podučavanje, obuku, učenje, omladinski rad, institucionalnu modernizaciju, društvene inovacije.

Erazmus+ omogućuje veliku fleksibilnost aktivnosti koje se mogu sprovesti u projektima Strateških partnerstava, pod uslovom da predlozi pokažu da aktivnosti vode ka ostvarivanju ciljeva definisanih za tu vrstu projekata.

U okviru Opšteg poziva za 2020. godinu, objavljenog u novembru 2019. godine, institucije i organizacije iz Srbije mogu konkurisati za projekte Strateških partnerstava u ulozi koordinatora:

Prijave za projekte KA2 strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih se podnose Fondaciji Tempus do 24. marta 2020. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1), dok su za projekte KA2 strateških partnerstava u oblasti mladih omogućena tri roka: 5. februar, 30. april i 1. oktobar 2020. do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu(GMT+1).

Ukoliko je koordinator projekta Strateških partnerstava iz druge programske zemlje, institucije iz Srbije mogu da učestvuju kao partneri na projektu. Tada se prijava podnosi nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj se nalazi institucija koja podnosi prijavu, i to za projekte strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih do 24. marta 2020. godine u 12 časova po briselskom vremenu, dok su za projekte strateških partnerstava u oblasti mladih omogućena tri roka: 5. februar, 30. april i 1. oktobar 2020. godine.  

Spisak nacionalnih agencija Erazmus+ programskih zemalja sa linkovima ka njihovim veb-stranama možete naći na sledećem LINKU 

Poslednje modifikovano: November 13, 2019Publikacije: