КА2 – Стратешка партнерства у области високог образовања

Стратешка партнерства имају за циљ да пруже подршку развоју, трансферу и/или спровођењу иновативних пракси и реализацију заједничких активности које промовишу сарадњу, учење од колега и размену искустава на европском нивоу.

Организације у Србији могу да учествују у стратешким партнерствима која подржавају иновације, са циљем развоја иновативних решења и/или спровођења активности ширења и коришћења информација о постојећим и новим производима или иновацијама.

У пројектима стратешких партнерстава могу учествовати акредитоване високошколске установе као и друге институције, организације и установе попут школа, непрофитних организација, удружења, невладиних организација, јавних или приватних предузећа, јавних тела, привредних комора, професионалних удружења, истраживачких института, фондација итд., које су активне у сектору високог образовања. Пријаву може поднети установа или организација из Србије Фондацији Темпус, или установа из друге програмске земље може поднети пријаву својој Националној агенцији.

Врсте активности

Активности у области високог образовања могу бити везане за развој, тестирање, адаптацију и спровођењеиновативних пракси које се могу односити на:заједничке студијске програме, развој педагошких приступа и методологија, каријерно вођење и саветовање, сарадњу високошколских установа и локалних/регионалних власти и других релевантних актера базирану у циљу промоције регионалног развоја и међусекторске сарадње, сарадњу и размену искустава између појединаца који се баве сервисима подршке као што је каријерно вођење, развојем система који помаже праћењу студентског напретка и тако даље.

Састав конзорцијума

У стратешким партнерствима могу учествовати јавне или приватне организације из програмских и партнерских земаља. Те организације могу бити високошколске установе, непрофитне организације, јавна или приватна предузећа, јавне установе на локалном, регионалном и националном нивоу и друге. Потребно је обезбедити учешће најмање по једне организација из три различите програмске земље.

Организације из Србије могу да учествују као координатори пројекта, али и као пуноправни партнери од конкурсног рока 2018/19 у пројектима чији су координатори установе из других програмских земаља.

Организације из партнерских земаља могу да учествују као партнери, али само уз образложење на који начин њихово учешће посебно доприноси пројекту, односно, како за пројекат представљају додатну вредност.

Правила финансирања

У оквиру стратешких партнерстава могу се финансирати менаџмент и имплементација пројекта, транснационални састанци у оквиру пројекта, хонорари, дисеминациони догађаји, индивидуална подршка (трошкови живота), путни трошкови, језичка подршка. Пројекти могу да трају од две до три године. Износ донације је варијабилан и рачуна се као производ трајања пројекта (у месецима) и 12.500 евра. Максималан износ наменских бесповратних средстава може износити 450.000 евра по пројекту.

Подношење пријаве

Пријава се подноси националној агенцији земље у којој се налази институција која подноси пријаву.Координатори из Србије подносе пројектне пријаве Фондацији Темпус. Списак националних агенција других програмских земаља са линковима ка њиховим веб-странама можете наћи на овој страници.

Последње модификовано: December 11, 2020Публикације: