КА2 – Стратешка партнерства у области високог образовања

Стратешка партнерства имају за циљ да пруже подршку развоју, трансферу и/или имплементацији иновативних пракси и имплементацију заједничких активности које промовишу сарадњу, учење од колега и размену искустава на европском нивоу. У области високог образовања приоритет се, између осталог, даје активностима повећања квалитета и релевантности знања и вештина код студената, подршке социјалног ангажмана високошколских установа, промоције интеркултуралности и грађанских компетенција студената, ојачавања улоге високог образовања, побољшања институционалног и системског управљања, подршке променама које су у складу са принципима Болоњског процеса.

Врсте активности

Активности у области високог образовања могу бити везане за развој, тестирање, адаптацију и имплементацију иновативних пракси које се могу односити на, заједничке студијске програме, развој педагошких приступа и методологија, каријерно вођење и саветовање, сарадњу високошколских установа и локалних/регионалних власти и других релевантних актера базирану у циљу промоције регионалног развоја и међусекторске сарадње, сарадњу и размену искустава између појединаца који се баве сервисима подршке као што је каријерно вођење, развојем система који помаже праћењу студентског напретка и тако даље.

Састав конзорцијума

У стратешким партнерствима могу учествовати јавне или приватне организације из програмских и партнерских земаља. Те организације могу бити високошколске установе, непрофитне организације, јавна или приватна предузећа, јавне установе на локалном, регионалном и националном нивоу и друге. Потребно је обезбедити учешће најмање по једне организација из три различите програмске земље.

Организације из Србије могу да учествују као партнери, али само уз образложење на који начин њихово учешће посебно доприноси пројекту, односно, како за пројекат представљају додатну вредност.

Правила финансирања

У оквиру стратешких партнерстава могу се финансирати менаџмент и имплементација пројекта, транснационални састанци у оквиру пројекта, хонорари, дисеминациони догађаји, индивидуална подршка (трошкови живота), путни трошкови, језичка подршка. Пројекти могу да трају две или три године. Износ донације је варијабилан и рачуна се као производ трајања пројекта (у месецима) и 12.500 евра. Максималан износ донације може износити 450.000 евра.

Подношење пријаве

Пријава се подноси националној агенцији земље у којој се налази институција која подноси пријаву. Списак националних агенција Еразмус+ програмских земаља са линковима ка њиховим веб-странама можете наћи на: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm

Последње модификовано: април 3, 2017Публикације: