KA2 – Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja

Strateška partnerstva imaju za cilj da pruže podršku razvoju, transferu i/ili sprovođenju inovativnih praksi i realizaciju zajedničkih aktivnosti koje promovišu saradnju, učenje od kolega i razmenu iskustava na evropskom nivou.

Organizacije u Srbiji mogu da učestvuju u strateškim partnerstvima koja podržavaju inovacije, sa ciljem razvoja inovativnih rešenja i/ili sprovođenja aktivnosti širenja i korišćenja informacija o postojećim i novim proizvodima ili inovacijama.

U projektima strateških partnerstava mogu učestvovati akreditovane visokoškolske ustanove kao i druge institucije, organizacije i ustanove poput škola, neprofitnih organizacija, udruženja, nevladinih organizacija, javnih ili privatnih preduzeća, javnih tela, privrednih komora, profesionalnih udruženja, istraživačkih instituta, fondacija itd., koje su aktivne u sektoru visokog obrazovanja. Prijavu može podneti ustanova ili organizacija iz Srbije Fondaciji Tempus, ili ustanova iz druge programske zemlje može podneti prijavu svojoj Nacionalnoj agenciji.

Vrste aktivnosti

Aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja mogu biti vezane za razvoj, testiranje, adaptaciju i sprovođenjeinovativnih praksi koje se mogu odnositi na:zajedničke studijske programe, razvoj pedagoških pristupa i metodologija, karijerno vođenje i savetovanje, saradnju visokoškolskih ustanova i lokalnih/regionalnih vlasti i drugih relevantnih aktera baziranu u cilju promocije regionalnog razvoja i međusektorske saradnje, saradnju i razmenu iskustava između pojedinaca koji se bave servisima podrške kao što je karijerno vođenje, razvojem sistema koji pomaže praćenju studentskog napretka i tako dalje.

Sastav konzorcijuma

U strateškim partnerstvima mogu učestvovati javne ili privatne organizacije iz programskih i partnerskih zemalja. Te organizacije mogu biti visokoškolske ustanove, neprofitne organizacije, javna ili privatna preduzeća, javne ustanove na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i druge. Potrebno je obezbediti učešće najmanje po jedne organizacija iz tri različite programske zemlje.

Organizacije iz Srbije mogu da učestvuju kao koordinatori projekta, ali i kao punopravni partneri od konkursnog roka 2018/19 u projektima čiji su koordinatori ustanove iz drugih programskih zemalja.

Organizacije iz partnerskih zemalja mogu da učestvuju kao partneri, ali samo uz obrazloženje na koji način njihovo učešće posebno doprinosi projektu, odnosno, kako za projekat predstavljaju dodatnu vrednost.

Pravila finansiranja

U okviru strateških partnerstava mogu se finansirati menadžment i implementacija projekta, transnacionalni sastanci u okviru projekta, honorari, diseminacioni događaji, individualna podrška (troškovi života), putni troškovi, jezička podrška. Projekti mogu da traju od dve do tri godine. Iznos donacije je varijabilan i računa se kao proizvod trajanja projekta (u mesecima) i 12.500 evra. Maksimalan iznos namenskih bespovratnih sredstava može iznositi 450.000 evra po projektu.

Podnošenje prijave

Prijava se podnosi nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj se nalazi institucija koja podnosi prijavu.Koordinatori iz Srbije podnose projektne prijave Fondaciji Tempus. Spisak nacionalnih agencija drugih programskih zemalja sa linkovima ka njihovim veb-stranama možete naći na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm

Poslednje modifikovano: November 11, 2019Publikacije: