Школска партнерства за размене

Школска партнерства за размене

Од конкурсног рока за 2019. годину, школе из Србије могу да учествују у Школским партнерствима за размене која су део кључне активности 2 (КА2) програма Еразмус+. Ови пројекти треба да допринесу јачању европске димензије школа које учествују у пројекту, изградњу њи- хових капацитета за међународну сарадњу, као и њихових могућности да се носе са новим изазовима. Кроз организовање активности мобилности за ученике, ова партнерства ће такође промовисати инклузију и толеранцију, што су приоритети Париске декларације.

У оквиру школских партнерстава за размене постоје могућности мобилности, а једна активност у оквиру пројекта може имати следеће трајање:

  • Краће размене ученика (3 дана до 2 месеца);
  • Дуже размене ученика (2 до 12 месеци);
  • Краће обуке за запослене (3 дана до 2 месеца);
  • Дужи периоди држања наставе или похађања обука (2 до 12 месеци).

Постоје правила која важе само за овај тип пројеката:

  • Могу се пријавити искључиво школе из програмских земаља*;
  • Партнерства морају да буду сачињена од најмање две, а највише шест школа;
  • Трајање пројекта је од 12 месеци до 24 месеца, али пројекти који организују дужи период учења за ученике могу да трају до 36 месеци;
  • Наменска бесповратна средства су обезбеђена за мобилности за ученике и особље (укључујући и наставнике и друго квалификовано особље у пратњи), као и за трошкове управљања пројектом и трошкове његовог спровођења, али не постоје буџетске линије за интелектуалне резултате, догађаје за ширење резултата пројекта и међународне састанке пројектног тима.

Приоритети и критеријуми који важе за КА2 пројекте стратешких партнерстава, важе и за КА2 пројекте школских партнерстава за размене и можете их погледати на нашој страници.

*Школе и предшколске установе из Србије могу бити државне или приватне. Приватне школе морају да поседују адекватну верификацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Последње модификовано: January 23, 2020Публикације: