Жан Моне

Жан Моне пројекти у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области студија Европске уније широм света.

Студије Европске уније обухватају студије Европе у целини, са посебним нагласком на процесу европских интеграција, при чему узимају у обзир спољашње и унутрашње аспекте. Оне се такође баве улогом Европске уније у глобализованом свету и у промовисању активног европског грађанства и дијалога између људи и култура.

Жан Моне пројектима подстиче се дијалог између академског света и креатора европских политика.

Према Водичу програма Еразмус+, кључне области које могу бити обухваћене Жан Моне активностима су:

 • регионалне компаративне ЕУ студије,
 • ЕУ студије комуникационих и информационих технологија,
 • економске ЕУ студије,
 • ЕУ студије историје,
 • ЕУ студије интеркултуралног дијалога,
 • интердисциплинарне ЕУ студије,
 • ЕУ студије међународних односа и дипломатије,
 • ЕУ студије права и
 • политичке и административне ЕУ студије.

Друге области, попут социологије, филозофије, религије, географије, књижевности, уметности, природних наука, заштите животне средине, глобалних студија и друге, могу се наћи у Жан Моне пројектима када укључују наставу или истраживање о ЕУ или када доприносе европеизацији наставних планова.

Пројекти се деле на:

 • Жан Моне модуле (настава и истраживање)

Жан Моне модул је кратки наставни програм (или курс) на високошколској установи у области студија Европске уније. Трајање сваког модула је минимум 40 наставних сати у једној академској години. Жан Моне модул укључује теме везане за Европску унију у наставни план и програм који се до тада само ограничено бавио овим питањем.

 • Жан Моне катедре (настава и истраживање)

Жан Моне катедра је положај који траје три године и који је намењен универзитетским професорима који поседују специјализацију у области студија Европске уније. Овај положај може да држи само један професор/професорка који/која мора да одржи најмање 90 наставних сати у једној академској години.

 • Жан Моне центре изузетности (настава и истраживање)

Жан Моне центри изузетности обједињују компетенције и знања експерата и имају за циљ развој синергије између различитих дисциплина и ресурса у оквиру европских студија, као и стварање заједничких транснационалних активности и структурних веза са академским институцијама у другим земљама.

 • Жан Моне подршку асоцијацијама

Жан Моне пружа подршку асоцијацијама које имају за циљ да допринесу студијама процеса европских интеграција.

 • Жан Моне мреже (дебата са академским светом)

Жан Моне мреже подржавају расправу о јавним политикама са академским сектором кроз стварање и развој конзорцијума међународних актера ангажованих на пољу европских студија.

 • Жан Моне пројекте за дебату са академским светом

Жан Моне пројекти фокусирани су на подршку иновацијама и ширењу садржаја о Европској унији.

Жан Моне пројекти могу да обухвате организацију курсева, истраживања, конференција и публикација у области студија Европске уније.

Установе и организације из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката као и установе и организације из целог света. Жан Моне је једини део програма Еразмус+ у оквиру којег је могуће имати унилатералне, односно пројекте који се одвијају на само једној установи или организацији.

Више детаља о пријави Жан Моне пројеката налази се на сајту Извршне агенције.

Последње модификовано: април 19, 2018Публикације: