Еразмус+ у Србији у бројкама

Програм Европске уније Еразмус+ започет је 2014, а завршава се 2020. године. Буџет овог програма за планирани период је 14.7 милијарди евра. Република Србија учествује у Еразмус+ програму од почетка, настављајући своје континуирано учешће у образовним програмима Европске уније од 2001. године. Иако у почетку партнерска земља, Република Србије је 2016. године започела припремне мере за пуно учешће у програму као програмска земља а од конкурсног рока за 2019. годину учествује као пуноправна чланица Еразмус+ програма.

Од 2014. до сада, образовне институције и омладинске организације из Србије су биле координатори или партнери на пројектима укупне вредности преко 95 милиона евра.

Програм Еразмус+ подељен је на три области: образовањемлади и спорт и посебан део Жан Моне.

У оквиру програма, постоји подела по тзв. “кључним активностима” (КА), па тако постоји КА1 (кључна активност 1) која се односи на све пројекте мобилности појединаца (запослени у образовним институцијама, студенти, млади и омладински радници), КА2, која подразумева пројекте институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси и КА3 – пројекте за подршку реформи образовних политика.

У односу на то коме образовне институције подносе своје предлоге, сви пројекти у програму Еразмус+, без обзира којој кључној активности (КА1, КА2 и КА3) или области (образовање, млади, спорт) припадају, деле се на централизоване и децентрализоване пројекте.


ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

 

МОБИЛНОСТ ПОЈЕДИНАЦА АКТИВНИХ У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 

 

СРБИЈА У ПРОГРАМИМА ЕУ 2001-2014