Erazmus+ u Srbiji u brojkama

Program Evropske unije Erazmus+ započet je 2014, a završava se 2020. godine. Budžet ovog programa za planirani period je 14.7 milijardi evra. Republika Srbija učestvuje u Erazmus+ programu od početka, nastavljajući svoje kontinuirano učešće u obrazovnim programima Evropske unije od 2001. godine. Iako u početku partnerska zemlja, Republika Srbije je 2016. godine započela pripremne mere za puno učešće u programu kao programska zemlja a od konkursnog roka za 2019. godinu učestvuje kao punopravna članica Erazmus+ programa.

Od 2014. do sada, obrazovne institucije i omladinske organizacije iz Srbije su bile koordinatori ili partneri na projektima ukupne vrednosti preko 95 miliona evra.

Program Erazmus+ podeljen je na tri oblasti: obrazovanjemladisport i poseban deo Žan Mone.

U okviru programa, postoji podela po tzv. “ključnim aktivnostima” (KA), pa tako postoji KA1 (ključna aktivnost 1) koja se odnosi na sve projekte mobilnosti pojedinaca (zaposleni u obrazovnim institucijama, studenti, mladi i omladinski radnici), KA2, koja podrazumeva projekte institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksiKA3 – projekte za podršku reformi obrazovnih politika.

U odnosu na to kome obrazovne institucije podnose svoje predloge, svi projekti u programu Erazmus+, bez obzira kojoj ključnoj aktivnosti (KA1, KA2 i KA3) ili oblasti (obrazovanje, mladi, sport) pripadaju, dele se na centralizovane i decentralizovane projekte.


CENTRALIZOVANI PROJEKTI

 

DECENTRALIZOVANI PROJEKTI

 

MOBILNOST POJEDINACA AKTIVNIH U SISTEMU OBRAZOVANJA 

 

SRBIJA U PROGRAMIMA EU 2001-2014