Положај Србије

Институције које имају право да учествују у програму Еразмус+ морају да припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма, нарочито они који се односе на високо образовање, отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља. Партнерске земље могу бити оне које се налазе у суседству Европске уније, али и многе друге земље света.


Република Србија је 2016. године започела припремне мере за пуноправно учешће у програму Еразмус+, а од Општег позива за 2019. годину, Република Србија има статус програмске земље у оквиру програма Еразмус+. 

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији у области образовања, обука и младих надлежна је Фондација Темпус. Програм Еразмус+ 
има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт). Институције из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+.


Положај Србије и могућности учешћа у одређеним деловима програма

Кључна активност 1:

* Важно је да сви заинтересовани имају у виду да ће у процесу припремних мера важити нешто другачији услови за конкурисање, посебно у погледу расположивог буџета. Информације о Националном позиву погледајте овде.

Кључна активност 2:

Поред наведених врста пројеката, установе и организације из Србије могу да учествују у улози партнера на пројекту, али под условом да доносе конзорцијуму пројекта тзв. додатну вредност. Ова могућност се односи на КА2- Савезе знања и КА2 – Савезе секторских вештина.

Србија може да учествује и у мрежи eTwinning за школе и предшколске установе, која је један од интернет портала за сарадњу у области образовања и младих, и део кључне активности 2.

* Важно је да сви заинтересовани имају у виду да ће у процесу припремних мера важити нешто другачији услови за конкурисање, посебно у погледу расположивог буџета. Информације о Националном позиву погледајте овде.

Кључна активност 3:

Србија може да учествује у активностима за подршку реформи образовних политика, сходно условима конкурса.

Учешће Србије у европској мрежи за подршку каријерном вођењу и саветовању Euroguidance као и учешће у мрежи Eurydice која пружа информације о образовним системима и политикама у Европи саставни је део кључне активности 3.

Жан Моне

Институције из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката као и институције из целог света. Жан Моне је једини део програма Еразмус+ у којем су могући унилатерални, односно пројекти који се одвијају на само једној институцији.

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КОНКУРСНИХ РОКОВА ЗА ПРОЈЕКТЕ У 2018. ГОДИНИ 

И ПРЕГЛЕД ВРСТА ПРОЈЕКАТА*:

Врсте пројеката

Улога институција
/организација из Србије

Рок за подношење пријава

Коме се подносе пријаве:

Пројекти мобилности за школе Координатор 1. фебруар 2018. Фондацији Темпус
Пројекти мобилности за стручно образовање и обуке Координатор 1. фебруар 2018. Фондацији Темпус
Пројекти мобилност у области образовања одраслих Координатор 1. фебруар 2018. Фондацији Темпус
Мобилност младих и омладинских радника Координатор 15. фебруар 2018. Фондацији Темпус
Мобилност младих и омладинских радника Партнер 15. фебруар, 26. април,4. октобар 2018. Националној агенцији у програмској земљи
Међународна кредитна мобилност – високо образовање Партнер 1. фебруар 2018. Националној агенцији у програмској земљи
Еразмус Мундус – Заједнички мастер програми Партнер 15. фебруар 2018. Извршној агенцији – EACEA
Изградња капацитета у високом образовању Координатор/партнер 8. фебруар 2018. Извршној агенцији – EACEA
Изградња капацитета у области младих Координатор/партнер (Омладински прозор за Западни Балкан) 8. март 2018. Извршној агенцији – EACEA
Стратешка партнерства за школе и предшколске установе, високо образовање, образовање одраслих Координатор/партнер 21. март 2018. Фондацији Темпус
Стратешка партнерства за школе и предшколске установе, високо образовање, образовање одраслих** Партнер који доноси додатну вредност 21. март 2018. Националној агенцији у програмској земљи
Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука Координатор/партнер 21. март 2018. Фондацији Темпус
Стратешка партнерства у области младих Координатор/партнер 26. април 2018. Фондацији Темпус
Стратешка партнерства у области младих Партнер који доноси додатну вредност 1. фебруар, 26. април, 4. октобар 2018. Националној агенцији у програмској земљи
Савези знања Партнер који доноси додатну вредност 28. фебруар 2018. Извршној агенцији – EACEA
Савези секторских вештина Партнер који доноси додатну вредност 28. фебруар 2018. Извршној агенцији – EACEA
Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука Партнер 1. фебруар, 26. април, 4. октобар 2018. Националној агенцији у програмској земљи
Жан Моне Координатор/партнер 22. фебруар 2018. Извршној агенцији – EACEA
Колаборативна партнерства у области спорта Партнер 5. април 2018. Извршној агенцији – EACEA
Мања колаборативна партнерства у области спорта Партнер 5. април 2018. Извршној агенцији – EACEA
*све рокове је потребно проверити у тексту Општег позива за пројекте, као и у тексту Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину**под условом да у пројекту не учествују само школе.

 

Последње модификовано: новембар 14, 2018Публикације: