Објављени Еразмус+ конкурси за 2015. годину

Објављен је нови Еразмус+ општи позив за предлоге пројеката за 2015. годину у којем се налазе рокови за све појединачне компоненте програма.

Више детаља о правилима, и могућностима учешћа можете пронаћи у ажурираној верзији Еразмус+ Програмског водича за 2015.

На следећем линку можете пронаћи релевантне информације о процедурама за конкурисање:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en