POZIV NA TRENING ZA PISANJE PROJEKATA „ERAZMUS+ : MLADI U AKCIJI – KADA, KAKO, ZAŠTO!“

U cilju pripreme organizacija, institucija i KzM iz Srbije za pripremu i slanje projekata u Brisel u okviru Erazmus+: Mladi u akciji, Grupa „Hajde da…“ kao zvanično imenovana kontakt tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, SALTO Resurs centar za jugoistočnu Evropu i Erazmus+ programa, otvara poziv za učesnike/ce dvodnevnog treninga za organizacije, kancelarije za mlade i institucije iz Srbije. 

Cilj dvodnevnog treninga za pisanje projekata je unapređivanje znanja i veštine aktera iz Srbije za pisanje projekata u okviru Erazmus+: Mladi u Akciji kako bi efikasno koristili omladinske komponente Erazmus+ i lakše aplicirali projektima u Brisel. Na treningu će učesnici: upoznati se sa novinama u Erasmus+:Mladi u akciji u odnosu na stari program Mladi u akciji, upoznati se sa procedurama za apliciranje u okviru Ključne akcije 2: Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima, dobiti odgovore na pitanja i dileme oko apliciranja za projekte u Erazmus+, EVS akreditacije itd.

Trening će biti održan 26-27. maja u Beogradu.

Trening je namenjen predstavnicima/cama organizacija, KzM i institucija  koje imaju bar jedan realizovan projekat u okviru programa Mladi u akciji 2007-2013 (bilo kao nosioci ili partneri) ili su bili akreditovani za EVS. Za organizacije, KzM i institucije koje do sada nisu bile uključene u program Mladi u akciji i/ili program Erazmus+: Mladi u akciji, Kontakt tačka je, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, planirala nekoliko specijalizovanih obuka tokom 2015-e za koje će biti raspisan otvoreni poziv (kako bi dobili poziv prijavite se na listu https://erasmusplus.rs/category/mladi/). Pored toga, Ministarstvo omladine i sporta planira tokom 2015-e realizaciju Nacionalnog info-dana o Erazmus+:Mladi u akciji.

Rok za slanje prijava je 18. maj, 2015, do 15.00 časova.

word_ikonaPoziv na trening Erazmus+:Mladi u akciji i prijavni formular

Logoi_partnera2

BARVNI TRAK_MAIL