Evropska inicijativa za solidarnost

Evropska inicijativa za solidarnost (European Solidarity Corps) je nova inicijativa Evropske unije koja omogućava mladima da, u svojim zemljama ili inostranstvu, volontiraju ili rade na projektima koji su od koristi zajednicama i ljudima širom Evrope. Program takođe ima za cilj da pruži podršku organizacijama koje se bave suočavanjem sa društvenim i prirodnim izazovima.                               

Zemlje učesnice i status Srbije

Trenutno, u ESC puno učešće ima svih 28 zemalja članica Evropske unije i Turske. U pojedinim delovima ESC (Volonteranje) mogu učestvovati tzv. ESC partnerske zemlje, a to su zemlje iz susedstva EU, među kojima je i Srbija. S obzirom da je ESC program nezavisan od programa Erazmus+, aktuelni prelazak Republike Srbije u status programske zemlje unutar Erazmus+ programa ne znači i promenu njenog statusa partnerske zemlje unutar ESC.

Mogućnosti za organizacije i pojedince

Trenutni status Srbije u Evropskoj inicijativi za solidarnost podrazumeva mogućnosti:

  • da organizacije iz Srbije budu partneri u oblasti volontiranja i šalju mlade na kratkoročne i dugoročne projekte/aktivnosti, kao i da ugoste mlade iz zemalja punopravnih učesnica programa ESC na kratkoročnim i dugoročnim volonterskim projektima/aktivnostima;
  • da organizacije iz Srbije mogu da podnesu zahtev i dobiju oznaku kvaliteta (Quality Label) i ostvare preduslov za učešće u ESC, ukoliko ispunjavaju preduslove kvaliteta. Dodatno, organizacijama iz Srbije se vrednuje postojeća akreditacija za Evropski volonterski servis iz Erazmus+ programa, kao ekvivalent Quality Label;
  • da mladi iz Srbije volontiraju u zemljama punopravnim učesnicama programa (EU) i Turskoj;
  • da mladi iz zemalja punopravnih učesnica ESC (EU zemlje i Turska) mogu volontirati u Srbiji

Registracija

Mladi koji žele da učestvuju u projektima Evropske inicijative za solidarnost (ESC) potrebno je da se registruju u jedinstvenu bazu na ovom linku, tom prilikom prihvatajući misiju i načela ESC. Mogu se registrovati osobe sa navršenih 17 godina, a samo učešće u projektima je omogućeno mladima 18-30 godina starosti. Pristup bazi imaju akreditovane organizacije i institucije koje organizuju i sprovode ESC projekte.

Napomena: mladi iz partnerskih zemalja, uključujući Srbije, moći će da se registruju u bazu potencijalnih učesnika ESC projekata od druge polovine oktobra 2018.

Počeci razvoja Evropske inicijative za solidarnost

Evropska inicijativa za solidarnost korene ima u aktivnostima Evropskog volonterskog servisa, koji je pod okriljem nekoliko generacija programa Evropske unije namenjenih mladima, zaključno sa programom Erazmus+, sa velikim uspehom realizovan duže od 20 godina. Više o Evropskom volonterskom servisu dostupno je na ovom linku.