Poziv za eTwinning seminar u Ankoni

Obaveštavamo Vas da eTwinning Nacionalni tim za podršku Italije organizuje multilateralni eTwinning seminar na temu eTwinning: saradnja škola u Jadransko-Jonskom regionu“, u periodu od 12. do 14. novembra 2015. godine u Ankoni, u Italiji. Seminar je namenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola koji rade sa decom uzrasta od 11 do 19 godina.

eTwinning logo

 

eTwinning je internet portal koji podržava virtuelnu saradnju svih zaposlenih u vaspitno-obrazovnom sistemu širom Evrope. Cilj eTwinning portala je da, koristeći informaciono-komunikacione tehnologije, poveže zaposlene u školama i predškolskim ustanovama kako bi osmišljavali i sprovodili zajedničke projekte.


Na ovom seminaru je omogućeno učešće četiri nastavnika
iz Republike Srbije. Stoga, Nacionalni tim za podršku poziva zainteresovane nastavnike, koji rade sa decom navedenog uzrasta da se prijave za učešće.

 Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove za prijavljivanje: 

  • da rade u osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Srbiji sa decom uzrasta od 11 do 19 godina;
  • da su registrovani na eTwinning portalu;
  • da učestvuju na barem jednom eTwinning projektu;
  • da dobro govore engleski jezik (seminar se organizuje na engleskom jeziku);

Pored osnovnih uslova, prilikom odabira učesnika, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na eTwinning seminarima i radionicama u inostranstvu, kao i nastavnicima koji kroz svoj predmet obrađuju teme vezane za turizam, ekonomiju i geografiju. Kandidati treba da dostave osnovne informacije o svom projektu,tj. na koji način je organizovan rad sa decom u projektu, kako se ostvaruje saradnja sa evropskim partnerima, koje predmete uključuje projekat i kako se tema projekta povezuje sa nastavnim planom i programom, kaoi koje alate sa Twinspace dela portala koriste u projektu.

Materijale nam možete poslati na sledeće načine:

1. „Pozivanjem” Nacionalnog tima za podršku da vidi određene stranice Twinspace dela projekta;

2. Slanjem dokumenata na adresu e-pošte konkursi@tempus.ac.rs sa naznakom „dokumentacija za učestvovanje na seminaru: eTwinning: saradnja škola u Jadransko- Jonskom regionu “

Molimo Vas da nam pošaljete link za preuzimanje dokumenata ukoliko je dokument veći od 5 MB.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijavebiće obavljen razgovor na engleskom jeziku uživo ili putem Skype-a.

Konačnu odluku o odabiru učesnika iz Srbije eTwinning Nacionalni tim za podršku Srbije će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog formulara ovde

Rok za prijavu je do ponedeljka, 2. novembra 2015. godine, 23:59 časova.

O ishodu prijave će, putem e-pošte, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Po povratku sa seminara učesnik ima obavezu da u školi u kojoj radi predstavi iskustva sa seminara, najkasnije do kraja 2015. godine. Dokaz o tome, u vidu fotografije sa predavanja i tsl., treba da dostavi na adresu e-pošte etwinning@tempus.ac.rs

Napomene:

  1. eTwinning Nacionalni tim za podršku Italije organizuje i snosi troškove prevoza i smeštaja za odabranog kandidata, koji podrazumevaju:
  • povratnu avionsku kartu Beograd-Ankona;
  • smeštaj u hotelu;

Postoji mogućnost refundacije troškova za eventualne obroke koji nisu obuhvaćeni paketom seminara, kao i za transfer aerodrom-hotel ( izuzev taksi prevoza) u Ankoni, uz dostavljene originalne račune, o čemu odlučuje NSS Italije.

  1. Od učesnika seminara se očekuje da sa sobom na seminar ponese svoj laptop, netbook, tablet ili drugi uređaj s kojim može pristupiti svom eTwinning profilu tokom seminara.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti eTwinning Nacionalnom timu za podršku u Srbiji:

Jelena Dragaš

Nataša Jerković Đukanović

011/3342 430; 011/3342 432

E-pošta: konkursi@tempus.ac.rs

             etwinning@tempus.ac.rs