Одржани акредитовани eTwinning семинари у Јагодини и Аранђеловцу

eTwinning национални тим за подршку одржао је два акредитована eTwinning семинара у јуну.

Семинар ,,Ка квалитетним еТwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТа у настави” одржан је 23. јуна 2017. године у просторијама основне школе „Рада Миљковић“ у Јагодини. Семинар је акредитован за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину, под редним бројем 393 у каталогу програма сталног стручног усавршавања и носи 8 бодова.

Циљ програма је унапређење квалитета постојећих eTwinning пројеката у циљу бољег коришћења ИКТа у настави, као и јачање дигиталних и језичких компетенција наставника/васпитача и ученика. Семинар је био намењен наставницима који имају искуства са еТwinning порталом.

Семинар ,,eTwinning за почетнике – први кораци” одржан је 30. јуна 2017. године у Економскo угоститељској школи „Слободан Минић“ Аранђеловцу. Семинар је акредитован за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину, под редним бројем 373 у каталогу програма сталног стручног усавршавања и носио је 8 бодова.

Циљ програма је било подизање нивоа дигиталних компетенција запослених у образовно-васпитним установама који раде са децом предшколског и школског узраста, унапређење квалитета наставе кроз коришћење ИКТ алата у раду са ученицима и децом, као и унапређење међупредметних компетенција код ученика. Семинар је био намењен наставницима који немају много искуства са eTwinning порталом. Учесници су оспособљени да користе eTwinning портал и алате који се на њему налазе.