eTwinning у Србији

Са задовољством Вас обавештавамо да је eTwinning портал постао доступан запосленима у васпитно-образовним установама у Србији (http://www.etwinning.net).

Како би запослени у васпитно-образовној установи постали чланови платформе eTwinning, потребно је да се региструју на интернет портал и да у року од три радна дана од регистрације пошаљу скенирану потврду о свом запослењу/ангажовању у васпитно-образовној установи, на адресу е-поште Националног тима за подршку: etwinning@tempus.ac.rs, у циљу осигурања безбедности свих корисника портала. Потребно је да потврда има форму коју можете преузети са веб сајта Фондације Темпус и да има потпис директора и печат васпитно-образовне установе.

eTwinning logo

Уколико запослени у васпитно-образовној установи није у могућности да пошаље потврду у дефинисаном року, потребно је да контактира Национални тим за подршку у року од три радна дана од регистрације. У недостатку потписане и печатиране потврде, пројекат запосленог у васпитно-образовној установи неће бити одобрен.

 

eTwinning Национални тим за подршку ће организовати семинаре, обуке и радионице и о томе редовно обавештавати васпитно-образовне установе.