eTwinning u Srbiji

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je eTwinning portal postao dostupan zaposlenima u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Srbiji (http://www.etwinning.net).

Kako bi zaposleni u vaspitno-obrazovnoj ustanovi postali članovi platforme eTwinning, potrebno je da se registruju na internet portal i da u roku od tri radna dana od registracije pošalju skeniranu potvrdu o svom zaposlenju/angažovanju u vaspitno-obrazovnoj ustanovi, na adresu e-pošte Nacionalnog tima za podršku: etwinning@tempus.ac.rs, u cilju osiguranja bezbednosti svih korisnika portala. Potrebno je da potvrda ima formu koju možete preuzeti sa veb sajta Fondacije Tempus i da ima potpis direktora i pečat vaspitno-obrazovne ustanove.

eTwinning logo

Ukoliko zaposleni u vaspitno-obrazovnoj ustanovi nije u mogućnosti da pošalje potvrdu u definisanom roku, potrebno je da kontaktira Nacionalni tim za podršku u roku od tri radna dana od registracije. U nedostatku potpisane i pečatirane potvrde, projekat zaposlenog u vaspitno-obrazovnoj ustanovi neće biti odobren.

 

eTwinning Nacionalni tim za podršku će organizovati seminare, obuke i radionice i o tome redovno obaveštavati vaspitno-obrazovne ustanove.