Euroguidance konferencija 2016

Fondacija Tempus – Nacionalni centar Euroguidance mreže, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i sporta, organizovala je Euroguidance konferenciju Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji, koja se održala u  četvrtak, 25. februara 2016. godine u hotelu Metropol u Beogradu.

EG konferencijaKonferencija se održala treći put sa ciljem da bude prilika za razmenu informacija između svih aktera u sistemu karijernog vođenja i savetovanja sa rezultatima rada u prethodnom periodu, planovima za dalji razvoj i saradnju. Uz to, konferencija je predstavljala izuzetnu priliku za umrežavanje praktičara i unapređenje saradnje aktera u sistemu KViS, kao i njihovo upoznavanje sa dobrim evropskim praksama u ovoj oblasti. Konferenciji je prisustvovalo oko 150 karijernih praktičara, nastavnika i stručnih saradnika iz osnovnih i srednjih škola, zatim savetnici NSZ, predstavnici kancelarija za mlade, udruženja i asocijacija, predstavnici akademske zajednice i centara za razvoj karijere.

EG konferencija 1Konferenciju su otvorili Snežana Marković, pomoćnica ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Snežana Klašnja, pomoćnica ministra u Ministarstvu omladine i sporta i Marija Filipović Ožegović, upravitelj Fondacije Tempus – Erazmus+ kancelarije u Srbiji.

Specijalno mesto u programu ovogodišnje konferencije zauzimala su obraćanja evropskih eksperata iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja, Džona Mekartija i Helmuta Celota, koji su govorili o značaju karijernog vođenja i savetovanja u obrazovanju.

Više informacija, snimak konferencije, kao i pojedinačne prezentacije možete pronaći na sajtu Euroguidance centra.