Процена успешности Информативног дана о могућностима за младе у оквиру програма Еразмус+, 31. октобар 2017.

Procena uspešnosti Informativnog dana o mogućnostima za mlade u okviru programa Erazmus+, 31. oktobar 2017.

  • Koliko je info-dan poboljšao Vaše znanje o ovim temama?

    (Zaokružite odgovor i imajte na umu da je 1 najniža a 5 najviša ocena)

  • Molimo Vas da ocenite sledeće aspekte info-dana:

    (Zaokružite odgovor i imajte na umu da je 1 najniža a 5 najviša ocena)

 

Verification