Procena uspešnosti Informativnog dana o mogućnostima za mlade u okviru programa Erazmus+, 31. oktobar 2017.