Евалуација обуке: „Превладај беспомоћност: Како користити каријерно вођење и саветовање за оснаживање одраслих из осетљивих група?“

Молимо Вас да одвојите неколико минута и да нам помогнете да проценимо у којој мери је обука „Превладај беспомоћност: Како користити каријерно вођење и саветовање за оснаживање одраслих из осетљивих група?“ испунила Ваша очекивања и шта можемо унапредити како бисмо наредне догађаје овог типа учинили кориснијим за Вас.

Ваше мишљење можете да искажете анонимно одговарајући на питања у наставку странице.

Уколико имате додатних питања можете се обратити Фондацији Темпус на емаил адресу: adult-education@tempus.ac.rs

Evaluacioni upitnik - obuka „ Prevladaj bespomoćnost: Kako koristiti karijerno vođenje i savetovanje za osnaživanje odraslih iz osetljivih grupa?“

  Opšte informacije

 • Organizacija događaja

 •  
 • Prezentacije

 •  
 •  
 • Radionice

 •  
 •  
 • HVALA PUNO ŠTO STE ODVOJILI VREME DA POPUNITE UPITNIK! Da biste poslali svoje odgovore kliknite POŠALJI na kraju strane

 

Verification