Евалуација радионице за припрему пројеката мобилности за школе, стручно образовање и обуке и образовање одраслих програма Еразмус+ у Београду, 11.12.2017.