Евалуација радионице за припрему пројеката стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука програма Еразмус+ у Крагујевцу, 13.02.2018.