Evaluacija radionice za pripremu projekata strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka programa Erazmus+ u Kragujevcu, 13.02.2018.

EVALUACIONI FORMULAR

  • Molimo Vas da odvojite par minuta i da nam pomognete da procenimo koliko su radionice koje smo organizovali bile korisne i šta možemo učiniti da bismo ih učinili još korisnijima. Upitnik je anoniman.
 

Verification