Evaluacija radionice za pripremu projekata strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka programa Erazmus+ u Kragujevcu, 13.02.2018.