Евалуација радионице за припрему КА2 пројеката Стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука програма Еразмус+ у Београду, 07.02.2017.