Evaluacija radionice za pripremu KA2 projekata Strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka programa Erazmus+ u Beogradu, 07.02.2017.