Евалуација радионице за припрему пројеката мобилности за школе, стручно образовање и обуке и образовање одраслих програма Еразмус+ у Београду, 26.12.2016.