Евалуација радионице за припрему пројеката мобилности за школе, стручно образовање и обуке и образовање одраслих програма Еразмус+ у Лесковцу, 09.12.2016