Евалуација вебинара одржаних у оквиру активности: Упис 2018

Фондација Темпус, у склопу активности националног центра Euroguidance мреже, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, спроводи низ активности које имају за циљ пружање подршке ученицима завршних разреда основних и средњих школа, који бирају следећи ниво школовања – средњу школу, односно факултет или високу школу.

Ове активности допунске подршке ученицима укључују низ вебинара и предавања за ученике и родитеље. У циљу  праћења и побољшања квалитета услуга и активности замолили бисмо Вас да попуните евалуациони формулар у наставку странице за вебинар на којем сте учествовали.

Питања обележена * су обавезна.

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.