Evaluacija vebinara održanih u okviru aktivnosti: Upis 2019

Fondacija Tempus, u sklopu aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance mreže i Info Centra, sprovodi niz aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji biraju sledeći nivo školovanja – srednju školu, odnosno fakultet ili visoku školu.

Ove aktivnosti dopunske podrške učenicima uključuju niz vebinara i predavanja za učenike i roditelje. U cilju  praćenja i poboljšanja kvaliteta usluga i aktivnosti zamolili bismo Vas da popunite evaluacioni formular u nastavku stranice za vebinar na kojem ste učestvovali.

Pitanja obeležena * su obavezna.

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.