EPALE

EPALE je evropska platforma namenjena profesionalcima u oblasti obrazovanja odraslih u Evropi. Osnovana je 2014. godine od strane Evropske Komisije, u okviru programa Erazmus+ (2014–2020) koji podržava saradnju u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta.

EPALE Tree

Nastala je kao odgovor na izazove u oblasti obrazovanja odraslih širom Evrope kao što su: raznolikost sektora, razlike između sistema obrazovanja odraslih u Evropi, nizak nivo saradnje između zemalja, mnogobrojni izazovi u pogledu finansiranja, motivacija korisnika obuka.

EPALE platforma se fokusira na teme povezane sa obukama u obrazovanju odraslih koje su veoma raznovrsne. Obuhvata različite ciljne grupe – nastavnike, profesore, trenere, istraživače, donosioce odluka i sve druge koji se bave obrazovanjem odraslih.

Platforma pruža mogućnost pojedincima i institucijama da se informišu o događajima, razmene resurse i dobre prakse kroz učešće u grupama za diskusiju, objavljivanje resursa ili pisanje blogova. Institucije mogu da predstave svoj rad i postanu deo baze institucija, što im daje mogućnost da ih ostale institucije prepoznaju i po potrebi pozovu da sarađuju na projektima.

Kvalitet sadržaja na EPALE je od ključne važnosti. Kako bi obezbedili kvalitetan i pouzdan sadržaj na platformi, EPALE nacionalni timovi za podršku vrše proveru kvaliteta i relevantnosti svih postavljenih tekstova pre objavljivanja u skladu sa Uredničkom politikom i Standardima kvaliteta i smernicama za postavljanje sadržaja koje je postavio Centralni tim za podršku.

EPALE platformu izdvaja pristup ’’od korisnika i ka korisnicima’’. Razvijena je na osnovu istraživanja potreba profesionalaca i redovno se sprovode istraživanja na osnovu kojih se organizuje i unapređuje rad platforme.

U okviru Erazmus+ programa postoje mogućnosti za realizovanje projekata u oblasti obrazovanja odraslih i to:

– KA1 mobilnosti – finansiranje putnih troškova i troškova boravka zaposlenih u institucijama sa ciljem upoznavanja sa načinom rada u drugoj instituciji obrazovanja odraslih ili sličnoj obrazovnoj ustanovi.

– KA2 strateška partnerstva, konkurisanje od jeseni 2017.godine – Strateška partnerstva su međunarodni projekti koji podržavaju razvoj, razmenu i primenu inovativnih praksi i zajedničkih inicijativa, a koji promovišu saradnju, uzajamno učenje i razmenu iskustava na evropskom nivou.

EPALE platforma pruža mogućnost pojedincima i institucijama da se pripreme za učestvovanje u osmišljavanju i sprovođenju ovih projekata, čime mogu da doprinesu unapređivanju oblasti obrazovanja odraslih. U ovom trenutku na platformi ima 33,000 poseta mesečno, 20,500 registrovanih korisnika, 395 organizacija u bazi institucija za pretragu mogućih partnera na projektima.

Republika Srbija je od 2017. godine postala deo EPALE mreže. Nacionalni tim za podršku funkcioniše u okviru Fondacije Tempus koja je odgovorna za sprovođenje aktivnosti mreže u Srbiji.

Platformi se može pristupiti putem sledećeg linka.

Kako koristiti EPALE?

Materijali

 

Poslednje modifikovano: avgust 28, 2018Publikacije: