Često postavljana pitanja

1. Ko sve može da se registruje na eTwinning portalu?

Na eTwinning portalu mogu biti registrovani svi zaposleni u školama i predškolskim ustanovama u Republici Srbiji. Nacionalni tim za podršku proverava i validira svaku registraciju. Potrebno je da registrovani učesnici eTwinning portala u Srbiji nacionalnom timu za podršku dostave potvrdu da su zaposleni u navedenoj ustanovi. Učesnici portala  su dužni da obaveste Nacionalni tim za podršku o bilo kakvoj promeni  statusa njihovog zaposlenja, u suprotnom će biti izbrisani iz baze korisnika.

2. Da li na eTwinning portalu mogu biti registrovani i učenici?

Ne, može da se registruje samo nastavno i nenastavno osoblje škole ili predškolske ustanove. Učenici mogu učestvovati na portalu ukoliko ih nastavnik/učitelj/vaspitač pozove u projekat, isključivo putem korisničkog imena i lozinke koju prave nastavnici u Twinspace delu portala.

3. Registrovao sam se na eTwinning portal, ali ne mogu da pristupim svom profilu.

Registracija podrazumeva dva osnovna koraka. U prvom koraku upisujete svoju imejl adresu i korisničko ime koje ćete kasnije koristiti za prijavu na svoj eTwinning profil. U drugom koraku, Centralna služba za podršku vam šalje imejl sa linkom na koji treba kliknuti, jer on vas vodi na obrazac za završetak registracije. Ukoliko ne kliknete na ovaj link, vaša registracija nije kompletirana i samim tim nećete moći da se prijavite.

4. Promenio sam radno mesto, da li treba ponovo da se registrujem na portal?

Ne, profil učesnika portala  ne sme da se duplira. Potrebno je da se promene podaci  na postojećem profilu. Izmena se vrši na vašem eTwinning live delu klikom na polje Uredite profil.

5. Da li mogu da promenim podatke koje sam uneo prilikom registracije?

Da, trebalo bi da podaci o Vama i ustanovi u kojoj radite budu redovno ažurirani. Profil možete da uredite na svom eTwinning live delu, klikom na polje Uredite. Sve što navodite možete promeniti sem korisničkog imena.

6. Zaboravio sam lozinku, šta da radim?

Na glavnom eTwinning portalu (na početnoj strani) kliknite na polje Zaboravljena lozinka koje se nalazi u kućici u koju inače upisujete korisničko ime i lozinku. Unesite imejl adresu koju ste naveli ranije prilikom registracije i kliknite na polje „pošaljite”. Centralna služba za podršku će Vam poslati podatke za novo upisivanje i novu lozinku. Čim pristupite svom eTwinning live delu, možete da promente lozinku.

7. Da li se na eTwinning portalu može registrovati više mojih kolega iz iste škole?

Da, registracija je individualna i svaki nastavnik iz Vaše škole se registruje pojedinačno. Na portalu mogu biti registrovani svi koji su uključeni u rad škola i predškolskih ustanova: učitelji, vaspitači, nastavnici, profesori, bibliotekari, pedagozi, psiholozi i direktori. Važno je da prilikom registracije proverite da li se neko iz vaše ustanove već registrovao i tom prilikom upisao naziv institucije. U padajućem meniju će se u tom slučaju pojaviti ime škole / predškolske ustanove kao navedena opcija. Ukoliko je ne vidite, potrebno je da sami upišete naziv ustanove u kojoj ste zaposleni.

8. Prijavio sam projekat ali je on još uvek na čekanju, šta se dešava?

Kada pokrećete projekat, vi birate kolegu sa kojim ćete ga sprovoditi. Da bi projekat postao vidljiv i zaživeo na portalu potrebno je da se kolega kojeg ste pozvali složi sa svim što ste upisali, tj. pristane na učešće u projektu. Tada projekat mora da odobri eTwinning nacionalni tim za podršku u Srbiji, ukoliko se radi o nacionalnom projektu, ili oba nacionalna tima za podršku ako je reč o evropskom projektu. Ukoliko mislite da je Vaš projekat predugo na čekanju, potražite pomoć svog eTwinning nacionalnog tima za podršku.

9. Zašto ne mogu da se priključim projektu?

Na Vašem eTwinning live delu, u okviru polja Uredite nalazi se polje Moja interesovanja, a u okviru njega Dostupan/na sam za eTwinning projekte. Potrebno je da ga obeležite sa Da. Pored ovoga, ukoliko niste dostavili potvrdu da ste zaposleni u vaspitno obrazovnoj ustanovi, nećete moći da učestvujete u projektu dok nacionalnom timu za poršku ne dostavite odgovarajuću potvrdu nakon čega se vaš nalog validira.

10. Hoću da dodam kolege u svoj projekat, kako to da uradim?

Kada pokrećete projekat, potrebno je da odaberete koleginicu ili kolegu iz vaše liste kontakata koji će zajedno sa vama biti osnivač projekta. Dakle, osnivači su dva učesnika portala iz dve različite ustanove. Kada projekat postane aktivan (odobre ga i koleginica/kolega i nacionalni timovi za podršku) možete pozvati ostale kolege da se priključe kao partneri. Polje za dodavanje novih partnera se nalazi na kartici Projekti, ispod određenog projekta stoji polje Dodaj novog partnera. Nije dozvoljeno duplirati projekat, tj. imati dva ista koji se sprovode u istom periodu. Nacionalni tim za podršku će u tom slučaju brisati duplikat projekta (onaj koji je pokrenut kao drugi po redu).

11. Zašto nemam Twinspace?

Twinspace je poseban deo za komunikaciju i razmenu materijala unutar jednog projekta. Prilikom prijavljivanja projekta važno je da obeležite polje među alatima da želite da koristite Twinspace kao opciju u projektu. Ukoliko niste osnivač, predlažemo da kontaktirate putem mejla osnivača projekta i zamolite da vas pozove u projekat i njegov Twinspace.

12. Zašto ne mogu da pronađem polje putem kojeg se prijavljujem za evropsku oznaku kvaliteta, a imam kolege iz drugih zemalja?

Sistem sam prepoznaje da li ste započeli nacionalni projekat (kada su osnivači iz iste zemlje) ili ste započeli evropski projekat (kada su osnivači iz različitih zemalja). Čak i kada se nacionalnom projektu priključe učesnici iz drugih zemalja, on ostaje nacionalan jer su osnivači iz iste zemlje. Nacionalni projekti ne mogu da konkurišu za evropsku oznaku kvaliteta niti za evropske nagrade.

13. Da li postoji određena forma za pravljenje projekata?

Da, na samom portalu postoji polje Kreirajte projekat. Klikom na tu opciju, portal vas vodi kroz 4 koraka koje čine jasno objašnjenja polja koja treba popuniti. Kada sve popunite, pritisnite polje Pošalji. Tada je potrebno sačekati da se predloženi kolega složi i da projekat odobri eTwinning nacionalni tim za podršku.