Kontakti

Nacionalni tim za podršku – postoji u svakoj od zemalja koje učestvuju u eTwinning-u. U Srbiji on radi pod okriljem Fondacije Tempus. Adresa e-pošte za kontakt je: etwinning@tempus.ac.rs.

eTwinning ambasadori  su veoma aktivni korisnici eTwinning portala koji svoja iskustva i znanja prenose drugima i pomažu u korišćenju portala.  eTwinning ambasadori u Srbiji su:

 • Nataša Vrapčević, vrapcevic@yahoo.com, PU „Naša radost”, Subotica
 • Nataša Majstrović, natasam082@gmail.com, OŠ „Zmaj Jova Jovanović”, Ruma
 • Dalibor Todorović, dalitodo@gmail.com, OŠ „Sreten Mladenović Mika”, Niš
 • Aleksandra Danilović, aleksdan@email.com, OŠ „Svetislav Golubović – Mitraljeta”, Beograd
 • Olgica Spasojević, etwambasador@gmail.com, OŠ „Petar Leković”, Požega
 • Bojana Manić, manic75@gmail.com, OŠ „Sveti Sava”, Pirot
 • Jelena Kenić, jecakenic@gmail.com, OŠ „Tanasko Rajić”, Čačak
 • Zvonko Gašparović, gzvonko62@gmail.com, ETŠ „Mihajlo Pupin”, Novi Sad
 • Milica Andonović, andonovic.milica@gmail.com, OŠ „Vuk Karadžić”, Pirot
 • Darina Poljak, darina.padina@gmail.com, OŠ „Mlada Pokolenja”, Kovačica
 • Jasmina Milićević, milicevicjasmina81@gmail.com, OŠ „Olga Milošević”, Smederevska Palanka
 • Jasna Bošković, ets.racunari@gmail.com, ETŠ „Nikola Tesla”, Pančevo
 • Dragana Videnov, elt.dragana@gmail.com, OŠ „Sveti Sava”, Kikinda