Ознаке квалитета

Ознаке квалитета (Quality Label)

Ознака квалитета је признање учесницима eTwinning портала и школама за изузетан ниво учествовања на eTwinning порталу. За ученике она може бити подстицај и награда за уложени труд а за школе – јавно признање за квалитет рада и отвореност ка сарадњи на европском нивоу. Ознаке квалитета могу бити националне или европске. Награђени пројекти и учесници добијају електронски сертификат као потврду квалитета.

НАЦИОНАЛНА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА (National Quality Label – NQL) и ЕВРОПСКА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА (European Quality Label – EQL)

ЕВРОПСКЕ eTWINNING НАГРАДЕ

еTWINNING ОЗНАКА ЗА ШКОЛЕ

НАГРАЂЕНИ ПРОЈЕКТИ